Skyddat arbete hos offentlig arbets­givare (OSA)

En OSA-anställning är ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, i det här fallet Solna stad. Rehabilitering är en del av tjänsten och anställningen kan pågå i som mest två år. På sikt kan det leda till att du får ett jobb på ordinarie arbetsmarknaden.

Vem kan få OSA-anställning?

  • Du som har en socialmedicinsk eller en specifik kognitiv funktionsnedsättning
  • Om du inte har haft kontakt med arbetslivet tidigare eller varit borta från det länge på grund av psykisk ohälsa.
  • Om du är berättigad till insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Villkor under anställningen

Innan anställning så får du arbetsträna i minst tre månader för att vi ska kunna bedöma om OSA-anställningen passar dig. När du sedan har fått en OSA-anställning har du rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen (BEA). Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller däremot inte vid en OSA-anställning.

OSA-arbetsplatser i Solna

Det finns plats för OSA-anställda i följande arbetsgrupper:

  • Tvätteri
  • Klottersanering
  • Skog och mark
  • Trafikmiljö

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad