Avfalls­plan och lokala före­skrifter

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Här kan du som bor och verkar i Solna läsa mer om Solna stads avfallsföreskrifter och avfallsplan.

De lokala föreskrifterna visar hur avfallet ska hanteras och vem som ansvarar för vad. Avfallsplanen visar stadens ambitioner och mål inom avfallsområdet tillsammans med aktiviteter för att förbättra stadens avfallshantering.

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering

Solna stad reviderade sina lokala föreskrifter för avfallshantering senast i juni 2017. Du kan läsa föreskrifterna i sin helhet i dokumentet Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshanteringPDF (pdf, 167 kB).

Solna stads avfallsplan 2009 - 2020

Solna stad har en avfallsplan som är gemensam för de nio kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna).

Nuvarande avfallsplanen bestämmer riktlinjer för avfallshanteringen fram till år 2020. Ett övergripande mål är att avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. På SÖRAB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du all information du behöver om Solna stads avfallsplan.

Solna stads avfallsplan 2021 - 2032

Den avfallsplan som gäller idag går ut till år 2020. Därför har Solna stad, tillsammans med övriga kommuner inom ramen för avfallsbolaget SÖRAB, påbörjat arbetet med att ta fram en ny gemensam avfallsplan med sikte på år 2032.

På sidan Avfallsplan 2021-2032länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på SÖRAB webbplats kan du läsa mer om arbetet med nya avfallsplanen.

Under perioden 28 januari - 13 mars 2020 var avfallsplanen på utställning, då fanns möjlighet att lämna synpunkter på planen. Den nya avfallsplanen förväntas antas i kommunfullmäktige i Solna under hösten 2020.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad