Dödsboanmälan och begravning

När en person har avlidit ska en sammanställning av personens tillgångar och skulder göras i en så kallad bouppteckning. I vissa fall kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan.

Ansök om dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska vara möjlig krävs i de flesta fall att det har skett ett hembesök i den avlidnes bostad av kommunens dödsboutredare. Därför är det viktigt att all egendom som förvaras i bostaden är orörd när hembesöket äger rum. Om du vill upprätta en dödsboanmälan kontaktar du dodsboanmalan@solna.se eller stadens dödsboutredare via kontaktcenter.

Låt eventuella räkningar som kommer ligga tills vidare. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader. Stoppa alla fasta överföringar och autogiron snarast möjligt efter dödsfallet.

Du kan ansöka om en dödsboanmälan om:

  • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet.
  • Den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I vissa fall kan socialtjänsten erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnader. Ansökan görs hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt. Läs mer om ekonomiskt bistånd.

Begravning

För frågor om begravning och jordfästning kan du kontakta en begravningsbyrå. Begravningsbyråerna kan också hjälpa till med bouppteckning och arvskifte. Du kan även kontakta kyrkogårdsförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få råd.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad