Dödsbo­anmälan och begravning

När en person har avlidit finns det några praktiska saker som måste göras. Begravning ska ordnas, och en bouppteckning ska förrättas över den avlidnes tillgångar och skulder. Om dödsboet saknar tillgångar kan man istället göra en dödsboanmälan.

När en person har avlidit ska en bouppteckning göras som redovisar den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska göras inom tre månader för att dödsboendets ekonomi ska kunna avslutas. Bouppteckningen skickas till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om vad du behöver veta och göra när en närstående avlidit finns på Efterlevandeguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dödsboanmälan

Om dödsboet saknar tillgångar kan en dödsboanmälan göras. Den kan upprättas av socialtjänsten. I vissa fall kan socialtjänsten erbjuda ekonomiskt stöd om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnader.

För att en dödsboanmälan ska vara möjlig krävs i de flesta fall att det har skett ett hembesök i den avlidnes bostad av kommunens dödsboutredare. Därför är det viktigt att all egendom som förvaras i bostaden är orörd när hembesöket äger rum. Låt eventuella räkningar som kommer ligga tills vidare. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader. Stoppa alla fasta överföringar och autogiron snarast möjligt efter dödsfallet.

Du kan ansöka om en dödsboanmälan om:

  • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet.
  • Den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Om du vill upprätta en dödsboanmälan och/eller ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kontaktar du dodsboanmalan@solna.se eller stadens dödsboutredare via Kontaktcenter.

Begravning

För frågor om begravning och jordfästning kan du kontakta en begravningsbyrå. Begravningsbyråerna kan också hjälpa till med bouppteckning och arvskifte. Du kan även kontakta kyrkogårdsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få råd.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Kostnader för begravning ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet eller genom försörjningsskyldigas inkomster eller tillgångar. Begravningskostnader ska betalas före alla andra kostnader som hör till dödsboet, som t.ex. obetald hyra, hushållsel, tömning eller städning av bostaden.

I vissa fall kan socialtjänsten erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnader. Vid ansökan avräknas alla kända tillgångar i dödsboet av såsom lön, sjukpenning, pension, försäkringar, bankmedel, eventuell skatteåterbäring m.m.

Biståndet omfattar nödvändiga kostnader för begravning. Merkostnader för begravning på annan ort, i eller utanför Sverige, beviljas inte.

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kontaktar du dodsboanmalan@solna.se eller stadens dödsboutredare via Kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad