Stadsmiljö­priset

Sedan 1998 delar Solna stad varje år ut stadsmiljöpriset. Mottagare av priset kan vara person, företag, institution eller sammanslutning, som på ett betydelsefullt sätt medverkat till byggnadens, anläggningens eller åtgärdens konstnärliga kvalitet eller estetiska effekt.

Vinnare av stadsmiljöpriset 2022 - Kvarteret Motorn

Kvarteret Motorn är årets vinnare av Solna stadsmiljöpris. Byggnaden har gestaltats på ett sätt som är väl anpassad till stadsdelen. Den knyter an till Råsundas klassiska stenstad med sina putsade fasader i rött och brunt.

Kvarteret Motorn - vinnare av Solna stadsmiljöpris 2022

Kvarteret Motorn i Råsunda blev 2022 års vinnare av Solna stadsmiljöpris.

Kvarteret Motorn i Råsunda blev 2022 års vinnare av Solna stadsmiljöpris.

Stadsmiljöprisets vinnare Visa Dölj

Solna stads stadsmiljöpris har delats ut årligen sedan 1999. Här hittar du information om stadsmiljöprisets tidigare vinnare.

2022: Kvarteret Motorn i Råsunda

2021: Dagvattendammen i Bergshamra

2020: Best Western Hotel Gió, Haga norra.

2019: Flerbostadshus, kvarteret Konstnären.

2018: Frösundavik - Kasernen 8.

2017: Det ombyggda kontorshuset Sparrisen.

2016: Hotell och restaurang Asplund

2015: Ulriksdalsskolan

2014: Aula Medica på Karolinska institutet

2013: Quality Hotel Friends

För information om stadsmiljöprisets vinnare före 2013 och motiveringar till samtliga vinnare, kontakta Solna stad genom kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad