Kvarteret Bellona - vinnare av årets stadsmiljöpris i Solna

Kvarteret Bellona är årets vinnare av Solna stadsmiljöpris. Kvarteret är beläget i Vasalund nära Frösundaleden.

Kontorsbyggnaden på Södra Långgatan 21 revs och ersattes med ett nytt flerbostadshus, lokaler i gatuplan, ett LSS-boende och en förskola mot innergården. Bostadshuset på Södra Långgatan 19 renoverades för att bättre passa in i den nya stadsbilden.

- Projektet är ett mycket bra exempel på om och hur tillbyggnad kan genomföras för att skapa värden i en befintlig stadsmiljö. Utan att ta ytterligare ytor i anspråk har projektet medfört att fler bostäder, förskola och större gröna ytor kunnat tillskapas i stadsdelen. Från stadens vägnar vill jag rikta ett stort grattis till alla aktörer som bidragit till detta. Det säger Martin Eliasson, ordförande i byggnadsnämnden i Solna stad.

Före omvandlingen var Bellona en fastighet bestående av ett kontorshus och ett sammanbyggt bostadshus. Genom att renovera, riva och bygga nytt har byggaktören ändrat användningsområdet för att bättre tillgodose dagens behov av bostäder, lokaler och en levande stadsmiljö.

Övriga nominerade

Övriga nominerade till årets stadsmiljöpris var Stadsradhusen i Solna trädgårdskvarter som ligger i Järvastaden samt Hållbarhetshuset i Haga norra.

Om stadsmiljöpriset

Solna stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden, för en byggnad, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden.

Kvarteret Bellona, fasad.

Kvarteret Bellona i Vasalund.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad