Öppenvård för barn och ungdomar

Socialtjänstens öppenvård har flera insatser som riktar sig till barn, ungdomar och familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp i olika livssituationer. Som familj ställs man ibland inför olika problem. Vid behov går kommunen in med stöd och hjälp.

Situationer när man kan få stöd och hjälp kan vara

 • Vid oroande konflikter inom familjen
 • Om barn och ungdomar inte har det bra hemma
 • Om det förekommer våld i familjen
 • Om föräldrar missbrukar alkohol eller narkotika
 • Om man som förälder vill ha råd och stöd kring frågor som rör barn och ungdomar eller är oroliga för att barnet far illa
 • Om ditt barn eller ungdom har ett riskbruk, missbruk av alkohol och droger
 • Om ditt barn eller ungdom har ett kriminellt beteende eller är i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil
 • Du kan erbjudas upp till tre rådgivande samtal utan biståndsbeslut från socialtjänsten

MiniMaria – stöd till unga

MiniMaria vänder sig till ungdomar i åldern 13-20 år som har ett missbruk eller som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet. MiniMaria har öppen mottagning på måndagar 13:00-15:00 utan tidsbokning. MiniMaria Solna/Sundbyberg är ett samarbete mellan Maria Ungdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Solna stad och Sundbybergs stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Besöksadress: Englundavägen 9, 2 tr, Solna

MiniMaria erbjuder

 • Alkohol och substansbedömning
 • Familjesamtal
 • Strukturerade samtalsprogram
 • Cannabisavgiftning
 • Alkoholsamtal
 • Återfallsprevention – eftervård
 • Brottsförebyggande samtal

Vid akut oro för ungdom

Maria Ungdoms Akutenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en akutmottagning som tar emot ungdomar från hela Stockholms län upp till 20 år med riskbruk, missbruk och beroendetillstånd med eller utan psykiatriska svårigheter. Du kan dygnet runt komma akut eller ringa och boka en tid för läkarbedömning. Här finns tillnyktringsplatser, ett akutintag och platser för planerade inläggningar i slutenvård. Rådgivning kan du få per telefon hela dygnet.

Unga och brott

Polis- och åklagarmyndigheten kan från socialtjänsten begära in ett yttrande där socialtjänsten yttrar sig kring ungdomens situation och om personen är lämplig för ungdomstjänst och/eller har ett vårdbehov. Om socialtjänsten bedömer att ungdomen har ett särskilt vårdbehov föreslås ett ungdomskontrakt som domstolen kan döma till. Målet för insatsen är att bryta ungdomens negativa utveckling.

Kontakta oss

Kontakta oss

Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp

Telefontid måndag-torsdag 8.30-16.00 fredag 8.30-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

08-746 34 24

Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar kan du vända dig till Socialjouren Nordväst. Läs mer under journummer

Senast uppdaterad