Kvalitets­deklarationer

Kvalitetsdeklarationer är Solna stads löften till dig som medborgare eller brukare.

Kvalitetsdeklarationerna hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster – vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Familj och omsorg Visa Dölj

Anhörigstöd Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 109 kB)
Handläggning av hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboende Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)
Boendestöd för personer med funktionsnedsättning Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 101 kB)
Budget- och skuldrådgivning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 112 kB)
Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 95 kB)
Dagverksamhet Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 93 kB)
Dödsboanmälan Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)
Familjerätt Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 268 kB)
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113 kB)
God man och förvaltare Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92 kB)
Handläggning av stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)
Hemtjänst Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 102 kB)
Hyresrådgivning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 112 kB)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 102 kB)
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 94 kB)
Samverkan kring kost och näringsfrågor Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 93 kB)
Samverkan kring personer med demensvård Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 93 kB)
Samverkan kring rehabilitering Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 93 kB)
Stöd till barn, ungdom och familj Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)
Stöd till unga med missbruk – MiniMaria Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)
Stöd till vuxna med missbruk Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 95 kB)
Trygghetslarm Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 94 kB)
Vigsel Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92 kB)
Vård- och omsorgsboende Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 96 kB)
Östervägens Aktivitetshus Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 96 kB)

Kontakta oss

Senast uppdaterad