Färdtjänst och riksfärd­tjänst

Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken. Du som har mycket svårt att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken kan ansöka om färdtjänst.

När du åker färdtjänst färdas du med taxi eller specialfordon, till exempel en minibuss med plats för rullstol. Du kan få färdtjänst för exempelvis fritidsresor. Sjukresor till vårdinrättningar ansöker du om hos din läkare eller vårdinrättning.

För att få rätt till färdtjänst måste du ha ett permanent funktionshinder och funktionshindret ska ha varit varaktigt i sex månader eller mer. Du kan alltså inte få färdtjänst om ditt funktionshinder är tillfälligt. I din ansökan måste en läkare intyga om ditt behov av färdtjänst på ett särskilt intyg.

Läkaren skickar intyget till:

Solna Stad
Omvårdnadsförvaltningen
Avdelningen för myndighetsutövning
171 86 Solna.

När intyget inkommit till Solna stad skickas en ansökningsblankett hem till dig. Fyll i den och ta med den till färdtjänsthandläggaren. Färdtjänsthandläggaren gör en utredning och skriver ett yttrande till landstingets färdtjänstnämnd. Det är Trafikförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som beslutar om din ansökan.

Riksfärdtjänst

Du som har en bestående funktionsnedsättning och är folkbokförd i Solna kan ha rätt till riksfärdtjänst för fritidsresor utanför Storstockholms färdtjänstområde.

Du som har färdtjänst inom Storstockholms färdtjänstområde har inte automatiskt rätt till riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst beviljas inte som ett generellt tillstånd utan du ansöker inför varje resa. Du ansöker om riksfärdtjänst genom Solna stads självservice portal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggaren för riksfärdtjänst i god tid innan din resa. Handläggningstiden är normalt tre veckor. Inför storhelger är belastningen stor och många reseavgångar fullbokade så var då ute i extra god tid.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad