Testanläggning för miljövänligt konstgräs

Solna stad driver ett projekt för att testa nya miljövänliga konstgräsmaterial på fotbollsplaner. Staden bygger en testanläggning på Råstasjöns IP där olika material testas parallellt.

Solna stad startar under 2021 ett nytt projekt för att testa miljövänliga konstgräsmaterial till fotbollsplaner. Staden har byggt en testanläggning på Råstasjöns IP som kommer att testa olika alternativa konstgräsmaterial parallellt. Projektet drivs tillsammans med Stockholms fotbollförbund.

Traditionellt konstgräs består av en matta med plaststrån (konstgräs) och ett ifyllnadsmaterial (så kallat granulat). Granulat tillverkas framför allt av gummi eller plast, som riskerar att ge negativ miljöpåverkan i närliggande vattendrag. För att kunna ersätta dessa material med miljövänligare alternativ behövs kunskap om hur dessa nya material fungerar i ett nordiskt klimat.

Naturliga material

Testanläggningen består av fyra fotbollsplaner som anläggs med alternativa konstgräsmaterial. Materialen består till exempel av kork, olivkärnor, sockerrör och kokos. För att vara säkra på att materialen fungerar i ett nordiskt klimat är det viktigt att de testas i sin verkliga utomhusmiljö under lång tid.

Utvärderas av spelarna själva

Fotbollsplanerna på testanläggningen kommer att kunna bokas av föreningslivet för vanligt matchspel och träningar. Hur bra konstgräsen fungerar att spela på kommer att utvärderas av fotbollsspelarna själva. De kommer att kunna rapportera in sina synpunkter i en app direkt efter träning eller match. Förutom spelarnas upplevelser kommer fotbollsplanernas egenskaper att utvärderas enligt standards som satts upp av FIFA (Fédération Internationale de Football Association).

Testbäddarna kommer att vara klara för att börja spela på under våren 2021.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad