Beslut om stöd

Biståndshandläggaren gör en utredning. Det betyder att handläggaren tittar på vad du önskar få hjälp med,
vad du klarar av att göra själv
och vad kommunen kan hjälpa till med.

Biståndshandläggaren bestämmer sedan
vilket stöd du har rätt till.
Det kallas biståndsbeslut.
Du får biståndsbeslutet i ett brev.

Om du inte får det stöd du ville ha

Du kan överklaga
om du inte får det stöd du önskade.

För att överklaga ett biståndsbeslut
ska du skicka ett brev till biståndshandläggaren.

Du måste skicka brevet inom tre veckor från dagen du fick beslutet.

Du kan alltid söka om stöd igen

Om du behöver hjälp och stöd
på nytt sätt eller på ett annat sätt.
Då kan du alltid söka om stöd igen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad