Anhörig till person med funktions­nedsättning

Vårdnadshavare till vuxna barn som har en funktionsnedsättning har ofta ett stort omsorgsansvar. Solna stad erbjuder stöd och avlastning, till exempel samtalsgrupp eller avlösarservice.

Samtalsgrupp för anhöriga till vuxna barn med funktionsnedsättning

Du som anhörig kan delta i en anhöriggrupp, som träffas och pratar om bland annat stöd från samhället, familjejuridik, kommunikation och förhållningsätt. Framförallt får du möjlighet att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter med dem.

Samtalsgrupp våren 2024 startar 5 april

Studiecirkeln När jag inte längre är med ger möjlighet till samtal med andra i liknande situation.

Samtliga deltagare avger tystnadslöfte.

Begränsat antal platser.

Vi ses nio fredagar med start 5 april.
Tid: Fredagar kl 14-16
Plats: Ankaret, Hagalundsgatan 33
Anmälan: albin.krasowski@solna.se
Information: 08 746 15 78

Stöd till anhörig till barn med funktionsnedsättning

Som anhörig till barn med funktionsnedsättning finns stöd i form av avlösarservice i hemmet och korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Du ansöker om insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Anhörig- och demensteamet Visa Dölj

I Solna finns ett anhörig- och demensteam. Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. I teamet finns också en specialistundersköterska. Anhörig- och demensteamet har ett nära samarbete med stadens hälsopedagoger och har sekretess.

Kontakt

Amira Akhavan

Albin Krasowski

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad