Samtalsgrupp för närstående till person med psykisk ohälsa/beroende

När din närstående får problem påverkas även du. Oavsett om det rör sig om psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och/eller beroende, kan du som anhörig också behöva stöd för egen del.

Studiecirkel för anhöriga

I studiecirkel ges du möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Vi pratar om vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt information om var det finns ytterligare stöd att söka.

Du får också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen. Vi träffas vid åtta tillfällen.

Tid och plats

Tid: onsdag 6 december 2023 kl. 18.15-20.00 (första träffen av åtta)

Plats: Englundavägen 13, 2 tr, i Solna business park.

Ledare: Anna Morlin, i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.

Anmälan

Anmäl dig till studiecirkeln

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad