Befolkning i Solna

Solna är en stad i stark tillväxt – nu är vi 85 450 Solnabor. Sedan år 2000 har stadens befolkning vuxit med cirka 50 procent och utvecklingen förväntas fortsätta. År 2032 uppskattas Solnas befolkning vara nästan 100 000 invånare.

Solnas befolkning 2022 Visa Dölj

  • Folkmängden ökade med 1 263 personer, från 84 187 till 85 450 invånare.
  • 12 993 personer flyttade till Solna, vilket var färre än 2021.
  • 12 434 personer flyttade från kommunen, vilket var 882 personer färre än 2021, då 13 316 flyttade från Solna.
  • Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) 2022 var 559 personer.
  • Det föddes 1 142 barn under 2022, 65 färre än 2021.
  • Antalet personer som avled var 555 vilket är 9 fler än året innan.
  • Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på 587 personer.

Befolkningsökning 2002-2022 Visa Dölj

Befolkning i Solna stad

År

Antal personer

2022

85 450

2021

84 187

2020

83 162

2019

82 429

2018

80 950

2017

79 707

2016

78 129

2015

76 158

2014

74 041

2012

71 293

2010

68 144

2008

65 289

2006

61 717

2004

59 098

2002

57 585

Källa: SCB

Befolkningsprognos 2024-2033 Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad