Flytta till Solna

Många vill flytta till Solna. Enligt flera mätningar är Solna i en rad olika avseenden en av Sveriges bästa kommuner att bo och leva i. Dessutom har staden en väldigt låg kommunalskatt.

Solna rankas på plats 10 i Fokus årliga jämförelse av Sveriges kommuner: Bäst att leva 2023. Det är framför allt inom områden som vård och omsorg, utbildning och serviceutbud som staden placeras i topp.

Bo i Solna Visa Dölj

Bostadsmarknaden i Solna växer stadigt och Solna stad är en av de kommuner i landet som har det högsta bostadsbyggandet. Staden planerar för en fortsatt hög produktion, med cirka 800 nya lägenheter per år.

Olika former av boende

Totalt finns cirka 40 000 bostäder i Solna i dag. De allra flesta är lägenheter i flerbostadshus. Bara en procent av bostäderna är villor eller radhus. Även om de flesta lägenheter är mindre lägenheter byggs nu allt fler större lägenheter för till exempel växande barnfamiljer.

Av lägenheterna är cirka sextio procent bostadsrätter och fyrtio procent hyresrätter, i enlighet med stadens inriktning att kunna erbjuda Solnabor båda upplåtelseformerna. Stadens allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten äger cirka 3 800 lägenheter och 200 lokaler i fastigheter i Solna. Signalisten förvaltar även bostäder och lokaler med samhällsnytta, som till exempel förskolor och gruppboenden för personer med särskilda behov.

I Solna finns mer än tretusen specialbostäder, varav drygt åttio procent är studentbostäder. Utöver det finns även särskilt boende i form av LSS-boenden, särskilda boenden för äldre och sociala lägenheter.

Läs mer om de olika stadsdelarna i Solna.

Ställ dig i kö till hyreslägenhet i Solna via Bostadsförmedlingen Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbeta i Solna Visa Dölj

Solna är Sveriges arbetsplatstätaste kommun med ett stort antal arbetsgivare. Solna erbjuder en god arbetsmarknad med en stabil mix av företag, akademi och offentlig sektor. Antalet förvärvsarbetande är större än befolkningen.

Arbetsplatstäta Solna

Solna har cirka 90 000 arbetstillfällen fördelade på runt 10 200 arbetsställen eller 9 500 unika företag och organisationer. En expansiv stadsutveckling skapar ett starkt etableringsflöde som utvecklar marknaden och skapar nya arbetstillfällen.

Offentliga och privata arbetsgivare

Solna domineras av företag inom tjänstesektorn där många företag är verksamma inom kunskapsintensiva branscher. Stora offentliga arbetsplatser är Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, EU:s smittskyttsmyndighet ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Skatteverket, Trafikverket, Säkerhetspolisen, Vattenfall samt Solna stad. Flest anställda har Apoteket AB, Caverion Sverige AB, Coop butiker och stormarknader AB, ICA Sverige AB, NCC AB, PEAB Sverige AB, Postnord Logistics AB, SEB och Telia.

Viktiga parter

Solna stad arbetar tillsammans med näringslivet på olika sätt för att rusta och stödja solnabor till jobb där alla, oavsett ålder eller bakgrund tas tillvara. Ett minskat behov av försörjningsstöd och låg arbetslöshet i Solna jämfört med riket är ett tydligt resultat av denna samverkan.

Här hittar du företag i Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå i skola i Solna Visa Dölj

För barn och ungdomar

I Solna finns ett stort och varierat utbud av pedagogisk omsorg, förskolor, grundskolor och gymnasier för barn och ungdomar i alla åldrar. Verksamheterna har olika inriktningar och det finns både kommunala och fristående förskolor och skolor. Du kan få omsorg på kvällar, nätter och helger. Hitta förskolor och grundskolor i Solna.

Efter skoltid erbjuder Solna kulturskola eller någon av Solnas 200 föreningar möjlighet till en stimulerande och upplevelserik fritid. Läs mer om vad barn och unga kan göra i Solna.

För vuxna

Solna erbjuder även kommunal vuxenutbildning, komvux och svenska för invandrare (sfi) med ett stort utbud av utbildningar och kurser på ett flertal skolor. Solna Vuxenutbildning ansvarar också för kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter, Särskild utbildning för vuxna (Särvux). Läs mer om komvux.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad