Karta med aktuellt område markerat
Armégatan
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Huvudsta 4:11 och 4:18

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på parkeringen vid Armégatan norr om Granbackaskolan. I projektet ingår även att stärka gångstråket under Armégatan, samt att utveckla Armégatan till en stadsgata mer än en trafikled.

Vad planeras?

Uppdraget innebär att parkeringen norr om Armégatan och Granbackaskolan i Huvudsta (Västra skogen) utreds för möjlighet att bygga bostäder samt förskola. Detaljplanen syftar därför till att möjliggöra uppåt 200 lägenheter samt förskola, preliminärt i två byggnader i upp till tio våningar.

Detaljplanen syftar även till att stärka gångstråket under Armégatan till och från Västra skogens tunnelbanestation, både ur ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv. Armégatan har idag utformning likt en trafikled med totalt fokus på biltrafiken, och en ambition med detaljplanen är att smalna av gatan för att ge mer plats åt gående, cyklister och inte minst lite gröna inslag som träd med mera.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2021 (§ 80) om tillägg till tidigare markanvisningsavtal med byggaktören. Kommunstyrelsen beslutade även att planarbetet ska samordnas med tidigare uppdrag om att omvandla Armégatan till en stadsgata, samt uppdrag om att utveckla Västra skogen som mötesplats.

Byggnadsnämnden beslutade den 24 november 2021 (§ 118) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen och byggaktören Arwidsro Fastigheter AB har inlett arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll från BN.pdf Pdf, 176 kB. 176 kB 2022-04-29 13.46
Protokoll från KS.pdf Pdf, 717 kB. 717 kB 2022-04-29 13.46

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakta oss

Planarkitekt

Anton Karlsson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad