Kommunala föreskrifter och styrdokument

Styrningen i Solna stad utgår från budget och verksamhetsplan samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för kommunal verksamhet. Kvalitetsdeklarationer beskriver vad du som medborgare eller brukare i Solna kan förvänta dig av stadens tjänster, oavsett utförare.

Kommunfullmäktige har också beslutat om ett antal policyer som talar om vad staden vill uppnå inom specifika områden som berör flera verksamheter. Här har vi samlat Solna stads övergripande styrande dokument.

Verksamhetsplan och budget Visa Dölj

Policydokument Visa Dölj

Solna stads policydokument uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. En policy talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Den beskriver en övergripande inriktning och innehåller inte detaljer om till exempel metoder eller prioriteringar. Stadens policydokument beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Borgenspolicy Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster.
Energipolicy Pdf, 794 kB, öppnas i nytt fönster.
Finanspolicy Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster.
Företagspolicy Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster.
HR-policy Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster.
Informationssäkerhetspolicy Pdf, 169 kB, öppnas i nytt fönster.
IT-policy Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster.
Konkurrensutsättningspolicy Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommunikationspolicy Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetspolicy Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljöpolicy Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.
Policy för förebyggande arbete mot droger Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.
Policy för intern kontroll Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer för representation, gåvor, sponsring och mot mutor Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.
Säkerhetspolicy Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster.
Trygghetspolicy Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-policy Pdf, 429 kB.
Översiktsplan 2030 Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategier och riktlinjer Visa Dölj

Kvalitetsdeklarationer Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad