Stark tillväxt

Solna har sedan många år en stark tillväxt. Befolkningen växer och fler företag etablerar sig i takt med att nya stadskvarter växer fram i en mer sammanhållen och hållbar stad.

Solna har utvecklats till en stad med över 80 000 invånare och 90 000 arbetstillfällen, som växer och utvecklas hållbart - med stark tillväxt.

Solna växer hållbart

Solna stads vision är att: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla Solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

För stadens utveckling innebär det att Solna ska växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, där de olika stadsdelarna, med sina olika karaktärer, tillsammans formar en sammanhållen stad. Staden ska ha en levande och trygg stadsmilljö, en tät stadsstruktur med god kollektivtrafik och blandad bebyggelse bestående av bostäder, arbetsplatser och service med närhet till storstad, natur och kultur.

God ekonomisk styrning

Solnas starka tillväxt ställer krav på stora investeringar i välfärden, som nya skolor och förskolor. Dessa investeringar ställer i sin tur nya krav på långsiktighet och tydlig koppling mellan mål och resurser, och staden har sedan många år en mycket god ekonomisk styrning.

Näringslivet - en tillväxtmotor

En förutsättning för Solnas positiva utveckling är den starka tillväxt som staden har sedan många år - ett resultat framför allt av ett medvetet och tydligt näringslivsfokus och en medveten servicekultur. Inriktningen är att ett välmående näringsliv är en förutsättning för stadens tillväxt och utveckling.

Styrning och organisation

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad