Bostads­­anpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag från Solna stad för att anpassa din bostad. Bidraget går till ändringar som du behöver för att kunna leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Du kan göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärd respektive bostadsrättsförening för att genomföra anpassningen.

Exempel på åtgärder:

  • Ta bort trösklar
  • Bygga ramp till entrén
  • Installera portautomatik
  • Anpassa duschplats
  • Installera spisvakt

Det här kan du inte ansöka om bidrag för

  • Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett fritidshus. Anpassningarna ska vara på den bostad där du bor permanent.
  • Du kan inte få bidrag om man bedömer att ditt behov kan lösas på enklare sätt än med anpassning, till exempel med hjälpmedel. Ett exempel: Du har svårt att komma i och hur badkaret. Om en arbetsterapeut bedömer att problemet kan lösas med en badkarsbräda så kan du INTE få bidrag för att ta bort badkaret och installera duschkabin.
  • Du kan inte få bidrag för bostadsanpassning om du har fått din bostad genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS).
  • Bidrag kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll och inte heller till tekniska brister i bostaden.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet motsvarar en rimlig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

När du ansöker ska det tydligt framgå vad du söker bidrag för. Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Till din ansökan ska du även bifoga ett medgivande från fastighetsägaren att de godkänner anpassningen som du söker bidrag för. Medgivandet ska vara skriftligt och det ska tydligt framgå att du får vidtaga de åtgärder du söker bidrag för, och att du inte är skyldig att återställa bostaden till ursprungligt skick.

Ansökan görs via e-tjänsten bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du även finner blankett för ansökan samt blankett för ägarmedgivande.

Du kan också få blanketten hemskickad genom att ringa till Solna stads kontaktcenter.

Vem gör vad?

I ett ärende om bostadsanpassningsbidrag förekommer olika aktörer och alla har olika roller. Ta del av Boverket (2020). Rollfördelningen i ärenden om bostadsanpassningsbidrag om sökanden ansöker om kontantbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om bostadsanpassningsbidraget

Om du vill veta mer om bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidraget kan du läsa mer i Boverkets handbok. Handboken hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här hittar du Solna stads informationsblad till dig som vill ansöka eller som har ansökt om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 55 kB, öppnas i nytt fönster..

Återställningsbidrag för fastighetsägare

Om en bostadsanpassning skapar problem för nya boende kan du som ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter ansöka om återställningsbidrag. Bidraget kan beviljas för kostnader som uppstår för att ta bort anordningar som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Du kan läsa mer om återställningsbidraget på Sveriges Riksdags webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnader och begränsningar

Bidrag beviljas med belopp som är skäliga för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas inte i de fall där en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till anpassningsåtgärderna.

Ansök om återställningsbidrag

Ansökan görs via e-tjänsten återställningsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också få blanketten hemskickad genom att ringa till Solna stads kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad