Så här är Solna stad organiserad

En kommun är en demokratisk organisation.

Det betyder att det är du
och alla andra som bor i Solna stad
som väljer politiska partier till kommunfullmäktige.

Valet är vart fjärde år
samtidigt som vi har val till riksdag och till landsting.

Kommunfullmäktige väljer sedan kommunstyrelse.

Kommunfullmäktige bestämmer om kommunens arbete fram till nästa val.

Kommunstyrelsen och förvaltningarna ansvarar
för den service som kommunen har
och som kommunfullmäktige bestämt om.

I förvaltningarna arbetar tjänstemän
som är anställda av staden.
Stadsdirektören är chef för alla tjänstemännen.

Solna stad har 7 olika förvaltningar:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid
  • Miljö- och byggnadsförvaltningen
  • Omvårdnadsförvaltningen
  • Socialförvaltningen
  • Stadsledningsförvaltningen
  • Tekniska förvaltningen

Varje förvaltning har en nämnd. Nämnden leder arbetet i förvaltningen.

Läs mer om stadens organisation:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnderna

Det här gör de olika förvaltningarna

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad