Nämnderna

Nämnden leder arbetet i förvaltningen.

Solna stad har 12 nämnder:

 • Barn- och förskolenämnden
 • Byggnadsnämnden
 • Gemensamma familjerättsnämnden
 • Kompetensnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Omvårdnadsnämnden
 • Skolnämnden
 • Socialnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden

Solna stad har också två kommittéer.

Internationella kommittén ansvarar för internationellt arbete i staden.

Likabehandlingskommittén ansvarar för att öka kunskapen om likabehandling
så att inte någon blir diskriminerad i staden.

Ledamöter i de olika nämnderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter i olika kommittéer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad