Lottagatans förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Lottagatan 2, 170 69 Solna
Kommunal
Visa karta

Lottagatans förskola

Förskolan ligger i Järvastaden med närheten till Överjärva gård och till flera olika parker bland annat Mulle Meck-parken. Förskolan har närhet till naturen, vi ser det som en inspirerande plats att besöka där barnen får möjlighet att utforska och upptäcka.

Om oss

Förskoleområde 1 består av åtta förskolor och ligger i norra Solna. Våra förskolor är: Fröet, Rågen och Tellus i Bergshamra, Igelbäcken, Lottagatan, Ringen, Sagolandet och Tunet i Järvastaden.

Alla förskolor ligger med en närhet till natur och parkområden, som vi utforskar tillsammans med barnen.

Barnens intresse och nyfikenhet ligger till grund för det vi gör, i större och mindre projektarbeten. Våra barngrupper är åldersindelade så att vi på bästa sätt kan anpassa miljö, material och verksamheten. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen för att öka talutrymmet, låta barnen pröva sina hypoteser och se varandras olikheter som tillgångar.

Våra nio förskolor arbetar utifrån ett gemensamt tema: Hållbar utveckling. Det skapar en gemenskap på förskolan, i enheten och stödjer oss att säkerställa läroplanens mål. Förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö.

Vi arbetar utifrån ett språkinriktat arbetssätt där vi prioriterar och lyfter fram högläsning, sagor samt utgår ifrån arbetsmaterialet ”Före Bornholmsmodellen”.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar inom och mellan förskolorna. Förskollärare driver pedagogisk utveckling tillsammans, och reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

På Lottagatans förskola har vi Grön flagg, det svenska namnet på Eco-Schools. Det är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Visning av verksamheten sker efter överenskommelse med biträdande rektor eller rektor. Ta kontakt genom att skicka ett mejl.

Kontaktinformation

Lottagatans förskola

Rektor

Jenny Hultgren
jenny.hultgren@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Månen
072-201 29 81

Stjärnan
072-583 32 29

Hjärtat
072-583 35 87

Solen
072-583 35 88

Karta

Senast uppdaterad