Råsundaskolan. Flervåningshus med träd på skolgården.
Stråkvägen 11, 169 35 Solna
Kommunal, F-6
Visa karta

Råsunda skola

Råsunda skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har ett centralt läge mitt i Råsunda nära kommunikationer och har anor 100 år tillbaka i tiden. Organisationen är modern, med eleven i centrum. Fokus är att eleverna ska utveckla sina kunskaper och förmågor, och känna trivsel och trygghet.

Från läsåret 2024/2025 omfattar inte längre Råsunda skola högstadiet.
Den skolenheten är nu separat och heter Råsunda centralskola.

Om skolan

Skolbyggnaden på Stråkvägen 11 består av en äldre del från år 1919 där mellanstadiet undervisas och en yngre tillbyggnad från tidigt 1950-tal, där lågstadiet undervisas. Mellanstadiebyggnaden genomgick en omfattande renovering och ombyggnation sommaren 2021. De gemensamma ämnessalarna är modernt utformade för lärande och för att möta dagens behov. Till exempel har vi från läsåret 2021/2022 inrett ett antal klassrum med en alternativ möblering. Syftet är att kunna tillgängliggöra lärandet i klassrummet genom att möblera upp olika typer av miljöer inom det enskilda klassrummet. Varje årskurs har egna ljusa och fina lärosalar, grupprum, toaletter, sällskapsytor med soffor samt arbetslagsrum för lärarna.

I vår skolmatsal lagas skollunchen i tillhörande storkök.

För lågstadiet och mellanstadiet finns varsin skolgård, som är utformade tillsammans med eleverna. Här finns möjlighet till olika lekar och spel, till exempel i form av bollspel, gungor, pingis och olika sittytor för eleverna. Skolan har också, under stora delar av skoldagen och under fritidstid tillgång till Råsunda IP.

Fritids

Fritidshemmet består av hemvister årskursvis från förskoleklass till årskurs 3. För årskurs 4–6 finns fritidsklubben.

Trygghetsarbete

På Råsunda skola ska varje elev komma till sin rätt. Det innebär att eleverna, utöver att nå goda kunskapsresultat, ska känna sig trygga och trivas i skolan. Utöver samarbetet mellan fritids och lärare finns Trygghetsteamet där även skolans kurator deltar. Skolan samarbetar också med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsa

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och verkar förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen. Den bidrar till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. I skolans elevhälsa ingår skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Tillsammans omfattar elevhälsan medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens.

Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Kontaktinformation

Råsunda skola

rasundaskola@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Tillförordnad rektor, Åsa Östlin Eriksson
asa.ostlin-Eriksson@solna.se

Rektor fr.o.m. 12 augusti

Carina Engblom

Biträdande rektor

Åk F-3
Lena Granholt
lena.granholt@solna.se

Biträdande rektor

Åk 4-6
Jan Jämsä
jan.jamsa@solna.se

Administration

Mårten Hagman
Rezaul Islam
Serin Misic
rasundaskola@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad