Belysning

Cirka 11 500 lampor lyser upp Solnas gator, torg och parker. Belysningen främjar framkomligheten och tryggheten i Solnas utomhusmiljö under kvällar och nätter.

Solna stad arbetar löpande med att byta ut trasiga lampor och se till att kabelfel repareras. Kablar, stolpar, armaturer och belysningscentraler som är utslitna byts ut. Men arbetet med belysning är så mycket mer än det.

Varför lyser gatubelysningen på dagen? Visa Dölj

En lampa lyser inte lika starkt under hela sin livslängd. Var tredje år gör Solna stad därför seriebyten av lampor i respektive område. Det innebär att hela anläggningen i ett område gås igenom. Samtliga lampor byts ut och glas och reflektorer i armaturerna rengörs.

Varför lyser det?

Efter seriebytet av lampor kan områdets gatubelysning behöva tändas upp dagtid, när stadens personal ska kontrollera att lamporna fungerar. Arbetet utförs under perioden maj till september. Om du märker att det lyser på dagen i ditt område är det antagligen på grund av detta.

Vilka områden kontrolleras 2023?

Områdena där lamporna byts ut och kontrolleras under 2023 är Frösunda-Annelund, Bagartorp, Bergshamra och Järvastaden.

När tänds och släcks gatubelysningen annars?

Den ordinarie gatubelysningen tänds och släcks huvudsakligen av solens ned- och uppgång. Det finns en ljusmätare som vid ett visst luxtal tänder och släcker gatubelysningen inom Solna stad.

Miljömässig hållbar belysning

Stadens belysning spelar en viktig roll i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Solna har hittills bytt ut ca 1 800 gamla armaturer till nya, moderna och mer energieffektiva LED-armaturer, vilket bidrar till en bättre miljö.

Bra belysning som främjar att människor går, cyklar och åker kollektivt i stället för att köra bil bidrar också till ett miljömässigt hållbart alternativ men minskade transporter.

Belysningen ska inte störa djur- och växtliv i onödan. I Solna bygger vi belysning med varmvit ljusfärg för att uppnå en högre trivselfaktor.

Energianvändning och klimatpåverkan

En mer energieffektiv belysningsanläggning bidrar till lägre klimatpåverkan samtidigt som det ger lägre kostnader för enegi. I samband med att vi byter gamla energikrävande armaturer mot modern energieffektiv LED-belysning ser vi över och förbereder för framtida gatu- och parkbelysning.

Energibesparingen ska inte gå ut över den upplevda tryggheten eller säkerheten i ett område. Belysningen är till för människorna som vistas i det offentliga rummet eller färdas längs våra vägar.

Bra planerade ljusmiljöer ska tillgodose rätt ljus på rätt plats vid rätt tid på dygnet.

Belysning för trygghet

Belysningen bidrar till att du som bor i Solna känner dig trygg i staden.

Ett sätt att öka tryggheten är att förbättra belysningen i gångtunnlar och parkstråk. Med högre ljuskvalitet och känsla av mer ljus i gångtunnlar, vid tunnelmynningar samt utmed parkstråk ökar områdets trygghetsfaktor.

Vi trygghetsvandrar med jämna mellanrum i Solnas olika stadsdelar. Solnabor kan under vandringarna bidra med sin kunskap om området, peka ut platser som känns otrygga och komma med förbättringsförslag.

Även gångtunnlar kontrolleras några gånger per år. Då åtgärdas fel som kan medföra risk för personskada eller skada på egendom. Funktionskontroller och byte av trasiga ljuskällor görs också.

Felanmälan och förbättringsförslag

Om du upptäcker släckta eller mörka lampor, bländande ljus eller en skadad eller trasig belysningsstolpe kan du göra en felanmälan eller komma med andra förbättringsförslag. Du anmäler fel och lämnar förslag för stadens belysning via Solna stads felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

All belysning i Solna tillhör inte Solna stad utan kan stå på privat mark. Belysningen ska då felanmälas till fastighetsägaren (exempelvis belysning på innergårdar kan tillhöra bostadsföreningen eller privatvärden).

Aktuella projekt 2022-2023 Visa Dölj

Drakäggen i Skytteholmsparken

Ett av de tre drakäggen i Skytteholmsparken lagas och får ny fungerande belysning.

Byte av belysning i gångtunnlarna under 2023

Arbetena beräknas vara färdigställda till hösten 2023. Tunnlarna kommer att vara öppna under större delen av perioden.

Armaturbyten - Pågår

Armaturer byts ut till modern och energieffektiva LED armaturer. Armaturbyte görs i år inom Råsunda och Hagalund.

Trygghetsåtgärder Västra skogen - Klart

Västra skogen, trygghetsåtgärder som byte av parkbelysning från 4 meters höjd till stolpmaster med strålkastare på 6-7 meters höjd för att få en större yta på torget belyst. Konstverket på torget får en effektbelysning som i sig ger ett tillskott av ljus till platsen.

Ulriksdalsvägen – Slottsallén - Klart

Upprustning av belysning, kabel-och stolpbyten.

Smart belysning Huvudstagatan

Solna kommer att under året installera en testanläggning med armaturer försedda med smart och uppkopplad styrning som kommer att sitta på belysningsstolpar längst med delar av Huvudstagatan.

Miljösmart elljusspår i Igelbäckens naturreservat - Pågår

Hur anlägger man ett elljusspår i ett naturreservat som inte skadar miljön? Projektet Elljusspår i Igelbäckens naturreservat har som syfte att hitta en lösning. Målet är ett elljusspår med minimal negativ påverkan på växter och kvälls- och nattaktiva djur.

Tanken är att armaturer ska vara utrustade med närvarostyrd belysning. Det nya elljusspåret ska vara upplyst när du vistas i spåret. Under den tid ingen är i motionsspåret minskar styrkan på ljuset. Genom rörelsesensorer kommer lamporna att tändas när du närmar dig. Det spelar ingen roll från vilket håll du närmar dig. När du passerat kommer de att gå över till att lysa svagare igen.

Felanmälan till övriga fastighetsägare Visa Dölj

Belysningen i Hagaparken/Ulriksdals slottsområde felanmäls till Statens fastighetsverk, telefon 010-478 70 00 eller sfv@sfv.se.

Frösundavik (gamla SAS-huset) ägs till stor del av Fastighetsförvaltaren Mengus och felanmäls till telefon 08-510 66 900 eller info@mengus.se.

Belysning på tågperronger och i busshållplatser felanmäls till SL telefon 08-600 10 00 eller via SL:s felanmälningsformulär Länk till annan webbplats..

Ansökan om arbeten för belysning i Solna stad Visa Dölj

Ibland kan stadens belysning vara ett hinder för verksamheter som ska utföra ett arbete. Då kan man ansöka om lov att tillfälligt ta ned belysningen.

Hur du ansöker kan du läsa om i vår anvisning inför ansökan om arbeten för belysningsanordning tillhörande Solna stad. Pdf, 50 kB.

Ifylld ansökningsblankett Pdf, 121 kB. skickas via e-post till belysning@solna.se senast 7 dagar innan önskat datum för nedmontering.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad