Möte med bistånds­handläggare

Biståndshandläggaren kontaktar dig
när du har skickat in din ansökan.
Ni har ett möte tillsammans.
Om du vill kan någon vara med dig vid mötet,
en vän eller någon i din familj till exempel.

Vid mötet pratar du och biståndshandläggaren om
vad du behöver hjälp med
och vilket stöd du behöver.

Ni pratar till exempel om:

  • Hur du bor och var du bor.
  • Hur du mår.
  • Hur en vanlig dag är för dig.
  • Vad du kan göra själv.
  • Vad du tycker är svårt att göra.

Du ska berätta vad du önskar
få hjälp och stöd med hemma.
Men det är biståndshandläggaren
som sedan bestämmer vilket stöd du får.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad