Engagera dig

Vill du som arbetsgivare och företagare göra skillnad för en Solnabo? Kan vi hjälpa dig med ditt företags kompetensförörjning? Vill du bidra till att erbjuda sommarjobb, praktikplats eller kanske bli mentor åt ett uf-företag?

Arbetsgivarsamverkan

Vi söker fler samarbetspartners som vill göra skillnad.Du som arbetsgivare är en viktig samarbetspartner för att öppna upp dörren för personer som ibland har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi vill hjälpas åt att hitta rätt kompetens till dig som arbetsgivare och på det sättet skapa fler arbetstillfällen.

Solnamodellen - en väg till arbete

Solnamodellen stödjer arbetssökande solnabor till arbete eller studier. Stadens arbetsmarknadsavdelning arbetar för att bryta arbetslösheten och matcha arbetssökande mot arbetsgivare som har behov av att anställa personal. Via goda kontakter med arbetsgivare, en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet stärker vi arbetssökandes chanser att hitta vägen till ett arbete. Vill du som arbetsgivare vara socialt ansvarstagande och vara med att göra skillnad för arbetssökande personer? Välkommen att kontakta oss på mejladress ama@solna.se

Anställ en Solnabo

Du har behovet - vi vill hjälpa dig som arbetsgivare att hitta rätt kompetens.Det innebär att vi hjälper dig att rekrytera personal, samtidigt som du blir en del av en positiv utveckling. Behöver du rekrytera och vill göra skillnad för arbetssökande personer? Kontakta oss på mejladress ama@solna.se

Erbjud praktikplats

Praktik inför anställning kräver ett lite större engagemang och lite mera av din tid. Praktik är ett bra rekryteringsverktyg och rätt använd ett beprövat sätt i att hitta ny personal.Vill du erbjuda praktikplats? Kontakta oss på mejladress ama@solna.se

Mentorskap

För den som står utanför arbetsmarknaden kan en arbetslivsmentor vara avgörande för kontakten med samhället och arbetsmarknaden. Du som arbetsgivare kan göra skillnad och stötta på individnivå och bli en viktig referens och ett bollplank.Är du intresserad av att bli mentor? Kontakta oss på mejladress ama@solna.se

Studiebesök och föreläsningar

Har du inte behov av att anställa eller möjlighet att ta emot en praktikant kanske du har en timme över och besöka oss eller att en mindre grupp Solnabor kommer till dig på ett studiebesök då du kan berätta om ditt företag eller ett yrkesområde.Kan du tänka dig att berätta om hur det fungerar på ditt företag? Kontakta oss på mejladress ama@solna.se

Sommarjobb

Vill du göra skillnad för en ungdom? Flera ungdomar i Solna får en första inblick i yrkeslivet med sitt första sommarjobb. Tack vare tät samverkan med lokala företag och offentlig sektor erbjuder staden sommarjobb inom en lång rad olika branscher. Vill du vara ett av de företagen och ge ungdomar en möjlighet att arbeta två veckor med meningsfulla arbetsuppgifter? Skicka din intresseanmälan till mejladress sommarjobb@solna.se

UF-mentor

Vill du vara rådgivare och bollplank till ett UF-företag?
På Solna gymnasium och Thoréns Business school får eleverna i årskurs tre på ekonomi- programmet, möjligheten att starta och driva ett eget företag (UF- Ung företagsamhet). Är du intresserad av att coacha ett företag under ett år och bidra med kunskap och erfarenhet? Vill du vara rådgivare och bollplank? Eller kan du tänka dig att hålla ett inspirerande föredrag om företagande och entreprenörskap för UF-eleverna? Kontakta skolorna direkt, kontaktinformation hittar du på deras webbplatser; Solna gymnasium och Thoréns Business School Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Draknäste

Vill du vara aktiv och ge feedback för att utveckla företaget på ett Draknäste där studenter ges möjligheten att pitcha sina idéer framför en panel?
Skicka din intresseanmälan till mejladress foretagare@solna.se

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad