Projekt

Projekt ”Gränslös kulturskola” för äldre ungdomar

Just nu pågår ett Kulturrådsprojekt som fått namnet Gränslös kulturskola. Det är kulturskolorna i kommunerna: Solna, Danderyd, Tyresö, Sollentuna, Vallentuna, Lidingö och Sundbyberg som samarbetar. Projektet är nu inne på sitt andra år.

Bakgrund till projektet:

Kulturskolan behöver bli relevant för 16–19-åringar. Kreativt skapande är fantastiska verktyg för att gestalta och uttrycka tankar och känslor vilket motverkar ohälsa bland unga. Målgrupp är unga i gymnasieåldern som många gånger går på ett gymnasium som inte ligger i den egna kommunen. Projektet vill utforska möjligheterna till ett tillgängligt och attraktivt utbud som underlättar för ungdomarna att röra sig över kommungränserna.

Organisation:

Solna kulturskola är projektansvarig och ansvarar för utsedd projektledare.

En styrgrupp med representanter från alla deltagande kommuner ger uppdrag/arbetsuppgifter till arbets- och fältgrupper som består av både vuxna och ungdomar.

Projektledaren ansvarar för kontakten med styrgruppen, samordnar arbets- och fältgrupper och sammanställer all dokumentation.

Målgruppen är ungdomar 16 – 19 år och själva projektet går ut på att involvera målgruppen i skapandet av nya upplägg och som kulturskolan kan tillgodose. Målgruppen, som har tagit namnet Unga kreatörer jobbar nu med att planera, både i själva genomförandet och i utvärderingen av upplägget.

Vad har hänt hitills

År 1 satte projektledaren ihop ett team med 14 ungdomar (2 från varje kommun) som intervjuade över 280 ungdomar om deras behov och önskemål gällande deras kreativa skapande. Intervjuerna sammanställdes och resulterade i en rapport. Utgångspunkterna för genomförande av år 2 är baserat på det som målgruppen tagit fram tillsammans med projektledaren. Olika kommuner kan testa olika upplägg men alla ska innehålla någon form av regionalt samarbete.

På gång just nu:

År 2 går ut på att testa och utvärdera de koncept och önskemål som gått att utläsa från intervjuerna. Teamet, som nu består av 6 ungdomar från målgruppen, har gett sig själva namnet Unga kreatörer. Unga kreatörer delar med sig av sitt arbete genom instagramkontot ungakreatorer22.

Kontakta projektledaren Fanny Wandel för frågor gällande projektet:

fanny.wandel@solna.se

Mobilnummer: 0725832544

Vi är FaR-ledare:

FaR betyder Fysisk aktivitet på recept. En del av Solna kulturskolas kurser finns tillgängliga för olika vårdgivare att rekommendera till patienter i behov av fysisk aktivitet, ett led i att förebygga och behandla olika sjukdomar.

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot barn och ungdomar med ett FaR, Fysisk Aktivitet på Recept.

Läs mer på: farledare.se Länk till annan webbplats.

Nya kretslopp – talangutveckling och fördjupningsprojekt på Solna kulturskola. 

Kulturrådsprojekt 2022-2023

Projektet strävar efter att sammanställa bra erfarenheter och testa nya verkningsfulla satsningar som leder till att barn 11-13 år inte lägger av för tidigt, utan håller i och inspireras att ta vara på sin talang. Under kommande läsår kommer projektkoordinatorer att tillsammans med övriga pedagoger att organisera insatser som främjar upplägget att vara en ”stjärna” för yngre –få möta en peppande ”stjärna”. Kulturparkens sommarjobbare har fått möjlighet att testa detta koncept.

Inom projektet pågår även andra delar som ”Dansa för hälsa” och blåsprojektet på Parkskolan.

Dansa utan krav/dansa för hälsa

DANSA UTAN KRAV är en insats för att öka flickors psykiska hälsa, utvecklad genom forskning. Det här läsåret har vi två grupper för mellanstadiet och en grupp för högstadiet och gymnasiet. Fokus ligger på danslust och rörelseglädje utan prestation och krav.

Insatsen är GRATIS.

Välkomna med frågor och anmälan till
anna-linda.egland@solna.se

Samarbetsprojekt kulturskola – grundskola

Lärarstiftelsen har beviljat medel inom stipendiet ”Innovativt lärande”. Målet är att Parkskolan och kulturskolan ska utforska och tillvarata den potential som finns i att verksamheterna huserar under samma tak. Genom att frigöra tid för ledning och personal, kan verksamheterna upptäcka varandra bättre och se vilka möjligheter en bättre samordning kan ge. Satsningen hoppas kunna ta fram pedagogiska skapandeprojekt som musikalsagor, filmberättelser och kreativa konceptramar där eleverna är medaktörer. På så sätt skulle lärandet kunna vitaliseras och resurser utnyttjas på nya sätt.

Kontakta oss

Senast uppdaterad