Projekt

Projekt ”Gränslös kulturskola” för äldre ungdomar

Just nu pågår ett Kulturrådsprojekt som fått namnet Gränslös kulturskola. Det är kulturskolorna i kommunerna: Solna, Danderyd, Tyresö, Sollentuna, Vallentuna, Lidingö och Sundbyberg som samarbetar. Projektet är nu inne på sitt andra år.

Bakgrund till projektet

Kulturskolan behöver bli relevant för 16–19-åringar. Kreativt skapande är fantastiska verktyg för att gestalta och uttrycka tankar och känslor vilket motverkar ohälsa bland unga. Målgrupp är unga i gymnasieåldern som många gånger går på ett gymnasium som inte ligger i den egna kommunen. Projektet vill utforska möjligheterna till ett tillgängligt och attraktivt utbud som underlättar för ungdomarna att röra sig över kommungränserna.

Organisation

Solna kulturskola är projektansvarig och ansvarar för utsedd projektledare.

En styrgrupp med representanter från alla deltagande kommuner ger uppdrag/arbetsuppgifter till arbets- och fältgrupper som består av både vuxna och ungdomar.

Projektledaren ansvarar för kontakten med styrgruppen, samordnar arbets- och fältgrupper och sammanställer all dokumentation.

Målgruppen är ungdomar 16 – 19 år och själva projektet går ut på att involvera målgruppen i skapandet av nya upplägg och som kulturskolan kan tillgodose. Målgruppen, som har tagit namnet Unga kreatörer jobbar nu med att planera, både i själva genomförandet och i utvärderingen av upplägget.

Vad har hänt hitills

År 1 satte projektledaren ihop ett team med 14 ungdomar (2 från varje kommun) som intervjuade över 280 ungdomar om deras behov och önskemål gällande deras kreativa skapande. Intervjuerna sammanställdes och resulterade i en rapport. Utgångspunkterna för genomförande av år 2 är baserat på det som målgruppen tagit fram tillsammans med projektledaren. Olika kommuner kan testa olika upplägg men alla ska innehålla någon form av regionalt samarbete.

På gång just nu:

År 2 går ut på att testa och utvärdera de koncept och önskemål som gått att utläsa från intervjuerna. Teamet, som nu består av 6 ungdomar från målgruppen, har gett sig själva namnet Unga kreatörer. Unga kreatörer delar med sig av sitt arbete genom instagramkontotvilyssnar.

Kontakta projektledaren Fanny Wandel för frågor gällande projektet:

fanny.wandel@solna.se

Mobilnummer: 0725832544Kontakta oss

Senast uppdaterad