Stenknäcksgatan 16B, 170 60 Solna
Kommunal, F-3
Visa karta

Järvastadens skola

Järvastadens skola är Solna stads nyaste grundskola och öppnar höstterminen 2024. Skolan ligger mitt i den växande stadsdelen Järvastaden. Se adress och vägbeskrivning nedan.

Järvastadens skola erbjuder nybyggda lokaler för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 3. Skolan är planerad för två klasser per årskurs. Förutom klassrum har skolan till exempel musik- och rörelserum, kök med matsal och rum för fritidshemmets verksamhet.

Skolan har skolgård i direkt anslutning till en park, vilket skapar goda möjligheter till fysisk aktivitet. Skolgården byggs med lekpark, plats för spontanlek och vistelseytor.

Byggnaden är i tre våningar och byggs enligt miljöklassningen Svanen, generation 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På taket finns solceller.

Se hur skolan förbereds inför skolstarten i augusti

Ta en guidad rundtur tillsammans med rektor Sofia Nybom

Adress och anslutningsväg

Adressen till Järvastadens skola är Stenknäcksgatan 16B. Stenknäcksgatan är ännu inte möjlig att använda eftersom det fortfarande pågår byggen där och gatan är avstängd. Från skolstart och under skolans första år finns det i stället en annan väg till skolan. Den sträcker sig från Fridensborgsvägen 167
och fram till skoltomten, se nedan. Bredvid bilvägen finns en gång-
och cykelväg.

Från Gröngölingsgatan finns även en gångväg som leder upp till skolan
genom Västergårdsparken.

Hitta till Järvastadens skola

Kontaktinformation

Järvastadens skola

08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Sofia Nybom
sofia.nybom@solna.se

Skolsköterska

Carin Jäglund Malmqvist
carin.malmqvist@solna.se

Karta

Senast uppdaterad