---
Kommunal, F-3
Visa karta

Järvastadens skola

Järvastadens skola är Solna stads nyaste grundskola och öppnar höstterminen 2024. Skolan ligger mitt i den växande stadsdelen Järvastaden.

Järvastadens skola erbjuder nybyggda lokaler för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 3. Skolan planeras för två klasser per årskurs. Förutom klassrum har skolan till exempel musik- och rörelserum, kök med matsal och rum för fritidshemmets verksamhet.

Skolan har skolgård i direkt anslutning till en park vilket skapar goda möjligheter till fysisk aktivitet. Skolgården byggs med lekpark, plats för spontanlek och vistelseytor.

Byggnaden är i tre våningar och byggs enligt miljöklassningen Svanen, generation 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På taket finns solceller.

Höstterminen 2024

Järvastadens skola kommer att ta emot elever till förskoleklass och årskurs 1 med start höstterminen 2024. Ansökan görs under ordinarie ansökningsperiod 16-29 januari 2024. Det gäller även för ansökan till årskurs 1. Läs mer på solna.se/sokaskola

Adress och anslutningsväg

Adressen till Järvastadens skola är Stenknäcksgatan 16. Den vägen är det ännu inte möjligt att använda. Från skolstart och under skolans första år kommer i stället en tillfällig väg användas, den sträcker sig från Fridensborgsvägen 167 och fram till skoltomten. Bredvid bilvägen byggs en gång- och cykelväg.

Kontaktinformation

Järvastadens skola

08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Sofia Nybom
sofia.nybom@solna.se

Karta

Senast uppdaterad