Förhyrd parkering

Signalisten tar över Solna stads förhyrda parkeringar från 1 juli 2020. I slutet av februari kommer nya parkeringsavtal att skickas ut till berörda kunder. Det totala utbudet av parkeringsplatser kommer att öka till drygt 7000 platser. Alla som står i kö för parkeringsplats kommer att behålla sin kötid och flyttas över till Signalistens kö under våren.

Bostadsstiftelsen Signalisten kommer att ta över Solna stads förhyrda parkeringar från 1 juli 2020. Du som har en förhyrd parkering i Solna stad behöver teckna ett nytt avtal med Signalisten om du vill behålla din parkeringsplats. De nya avtalen kommer att skickas ut till berörda kunder i slutet av februari.

Solna stad och Signalisten har fram till idag haft egna organisationer för sina förhyrda parkeringar. För att ge Solnaborna en bättre service och en effektivare organisation samlas nu alla förhyrda parkeringar inom Signalistens verksamhet.

Från 1 juli 2020 kommer Signalisten att ta över uthyrning och köhantering av de platser som tidigare hyrdes ut av Solna stad. Solna stad kommer därmed inte längre att hyra ut parkeringsplatser. Det totala utbudet av parkeringsplatser kommer att öka eftersom Signalisten redan har ett stort antal parkeringsplatser i sitt bestånd. Sammanlagt kommer det efter 1 juli 2020 att erbjudas drygt 7000 parkeringsplatser.

Alla som står i kö för en parkeringsplats kommer att behålla sin kötid och flyttas över till Signalisten under våren. Mer information kommer att skickas ut per brev till alla som är berörda.

 • För att behålla din förhyrda parkeringsplats behöver du teckna att nytt avtal med Signalisten. Samtidigt sägs ditt nuvarande avtal med Solna stad upp. I slutet av februari kommer du att få ett brev hemskickat med det nya avtalet. Om du vill behålla din parkeringsplats behöver du skriva under det nya avtalet och skicka in till Signalisten.
 • Det blir inga villkorsförändringar i det nya avtalet och inga hyreshöjningar planeras i samband med att Signalisten tar över.
 • Om du idag betalar dina fakturor via autogiro, behöver du teckna nytt autogiro med Signalisten. Mer information om detta kommer att skickas ut tillsammans med avtalet.
 • Om du inte vill behålla din bilplats när Signalisten tagit över verksamheten behöver du signera den uppsägning av ditt befintliga avtal som skickas ut tillsammans med de nya kontrakten. Ditt befintliga bilplats-/garageavtal upphör då att gälla den 30 juni 2020.
 • Om du redan har en förhyrd parkeringsplats hos Signalisten idag behöver du inte göra någonting.
 • Om du redan idag står i kö för en förhyrd parkeringsplats hos Solna stad kommer din kötid att flyttas över till Signalistens kö under våren. Du kan se din kötid i e-tjänsten för förhyrd parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information om flytten kommer att skickas ut till alla som berörs under våren.
 • Om du idag står i kö hos både Solna stad och Signalisten kommer du att få den kötid som är längst. Du förlorar alltså ingen kötid i samband med flytten av kön.
 • Solna stad kommer inte ha möjlighet att teckna nya avtal under övergångstiden fram till att Signalisten tar över verksamheten 1 juli 2020. Det beror främst på administrativa och tekniska skäl att det inte kan publiceras några lediga parkeringsplatser från Solna stad.
 • När Solna stads och Signalistens köer slås ihop får du tillgång till fler parkeringsplatser att välja på. Det totala utbudet kommer att bli drygt 7000 parkeringsplatser.
 • Du kan redan nu ställa dig i kö hos Signalistenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ta del av de lediga p-platser som finns där. Signalisten publicerar lediga p-platser på sin webbplats varje vecka mellan tisdag och söndag.
 • Du kan fortfarande ställa dig i kö för parkeringsplats men Solna stad kommer inte ha möjlighet att teckna nya avtal under övergångstiden fram till att Signalisten tar över verksamheten 1 juli 2020. Det beror främst på administrativa och tekniska skäl att det inte kan publiceras några lediga parkeringsplatser från Solna stad.
 • Under våren kommer din kötid att flyttas över till Signalistens kö.
 • Du som är intresserad av att hyra en parkeringsplats i Solna kan redan nu ställa dig i kö hos Signalistenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och anmäla ditt intresse för de lediga platser som finns där. Signalisten publicerar lediga p-platser på sin webbplats varje vecka mellan tisdag och söndag.
 • Om du står i kö hos både Solna stad och Signalisten kommer du att få den kötid som är längst. Du förlorar alltså ingen kötid i samband med flytten av kön.
 • När Solna stads och Signalistens köer slås ihop kommer det totala utbudet att bli drygt 7000 parkeringsplatser.

Dagparkering

Vissa parkeringsplatser i Solna delas mellan olika användare under dygnet. Dagparkering innebär att man på vardagar hyr en parkeringsplats enbart dagtid mellan kl. 07 och 18.

Signalisten kommer från 1 juli 2020 att ta över den förhyrda parkeringen på dagtid. Övrig tid gäller avgift och boendeparkering på parkeringsplatsen. 

 • Bergshamra skola
 • Sunnan (Hagalundsgatan 26)
 • Fridhemsskolan
 • Bagartorpsskolan
 • Solna gymnasium/Råsundavägen 78-80
 • Förskolan Charlottenburg
 • Ekensbergsvägen
 • MAX (Skytteholms IP)
 • Skytteholmsskolan
 • Alphyddevägen
 • Ängkärrsskolan
 • Granbackaskolan
 • Kulturskolan (Storgatan 34-32)

Avgifter och zoner

Solna stad har under 2019 genomfört en omfattande utredning kring stadens parkeringsförutsättningar med utgångspunkten att öka tillgänglighet och framkomligheten på stadens gator. Som en konsekvens av detta har beslut fattats om höjda avgifter för boende-, besöks-, och förhyrd parkering.

Differentierad hyresnivå

De nya hyresnivåerna utgår från det aktuella områdets tillgång och efterfrågan av bilplatser med en matchning till närliggande parkeringsanläggningar. Därför införs två hyresnivåer, Zon A och Zon B. Nedan listade avgifter i respektive zon och för respektive bilplatstyp. Avgifterna gäller för 2020. Avgiften höjs med 5 % årligen. Höjningen sker i januari.

Så genomförs hyreshöjningen

För att kunna genomföra hyreshöjningen och villkorsförändringarna har samtliga befintliga avtal behövt sägas upp. Däremot erbjuds de som i dagsläget hyr plats att hyra samma plats, med ett nytt avtal. Alla hyresgäster med befintligt avtal har fått information och nya avtal skickade till sig.

Från och med januari 2020 gäller följande månadsavgifter (ink moms) för förhyrd parkering:

Månadshyra inom Zon A, Råsunda och centrumnära anläggningar

 • Dagparkering: 515 kronor per månad
 • Parkeringsplats utan el: 730 kronor per månad
 • Parkeringsplats med el: 888 kronor per månad

Månadshyra Zon B, Övriga parkeringsanläggningar (förutom garage)

 • Dagparkering: 412 kronor per månad
 • Parkeringsplats utan el: 584 kronor per månad
 • Parkeringsplats med el: 742 kronor per månad

Nya hyror för garageplatser

 • Garageplats: 903 kronor per månad
 • Garagebox: 3000 kronor per månad
 • Gallerbur: 1200 kronor per månad
 • Motorcykelplats: 461 kronor per månad
 • Bilplats på tak (utomhus): 591 kronor per månad

Karta över de olika zonernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som har ett eluttag på din parkeringsplats är det avsett för en motorvärmare på max 600 W. Du kan alltså inte koppla in både motorvärmare och kupévärmare. Du har inte heller möjlighet att ladda ett elfordon på platsen. Om effekten överskrids så innebär det att huvudsäkringen kan lösa ut. Då blir samtliga motorvärmaruttag på parkeringsplatsen oanvändbara till dess att vi har bytt huvudsäkringen.

Ställ in avresetiden via knappvalen

För att motorvärmaren ska fungera måste du ställa in avresetiden via knapparna för respektive plats. Elen startar ca 1,5-2 timmar före din avrestid och värmer på så sätt upp din motor vilket ger en lägre bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp.

Särskilda villkor avseende upplåtelse av bilplats med eluttag gäller särskilt att:

 • Anslutningskabel tillhandahålls av hyrestagaren
 • Endast elapparat och anslutningskabel som uppfyller gällande säkerhetskrav får användas
 • Eluttaget alltid ska hållas låst
 • Anslutningskabel får inte vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat
 • Hyrestagaren omedelbart till Solna stad ska anmäla uppkommet fel på eluttaget
 • Hyrestagaren ansvarar får att elapparat och anslutningskabel vid användning är i fullgott skick
 • Elström kommer att vara påkopplad under perioden 15 september – 15 maj
 • Hyrestagaren förbinder sig att inte använda elapparater med större sammanlagd effekt än 600 watt

Felsökning

Om elstolpen inte fungerar prova följande steg innan du felanmäler elstolpen till vårt Kontaktcenter.

 • Dra ut samtliga kontakter
 • Tryck på jordfelsbrytan (den lilla knappen bredvid automatsäkringen).
 • Fäll upp/ned automatsäkringen till läge 1
 • Sätt i kontakt, justera avresetiden och prova om el finns.
 • Om inget av ovanstående fungerar felanmäl gärna via vårt felanmälningsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skriv in parkeringsområde och vilken plats felet avser.

Uppsägning av förhyrd parkeringsplats

Vill du säga upp din förhyrda parkeringsplats? Skriv då till stadens kontaktcenter eller skicka en uppsägning via brev till:

Solna stad
Tekniska förvaltningen, Förhyrd parkering
171 86 Solna

Ange ditt namn, personnummer/organisationsnummer, p-platsens adress och telefonnummer.

Uppsägningstid gäller för innevarande månad plus tre ytterligare kalendermånader. Om en plats har avvikande uppsägningstid framgår det av kontraktet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad