Förhyrd parkering

I Solna finns drygt 4 000 parkeringsplatser för personbilar på stadens mark eller i stadens parkeringsgarage för långtidsuthyrning.

De förhyrda parkeringsplatserna hyrs ut av Solna stad och intresseanmälan görs via stadens e-tjänst för förhyrd parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du inte tillgång till en dator eller önskar hjälp är du välkommen registrera ett konto och bekräfta din köplats på en av datorerna i stadshusets reception, Stadshusgången 2 i Solna centrum.

Krav för att anmäla dig till stadens kö:

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du ska ha ett giltigt svenskt personnummer eller representera ett företag med ett giltigt svenskt organisationsnummer
 • Du måste ha en giltig e-postadress då tjänsten delvis styrs via mail

Efter registrering i portalen samlar du köpoäng i en takt av ett poäng per dygn. Du kan själv se dina köpoäng genom att logga in i e-tjänsten.

 1. Registrera dig via e-tjänsten
  För att kunna få en parkeringsplats via Solna stad registrerar du dig via stadens e-tjänst för förhyrd parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och väljer vilka områden du är intresserade av.

 2. Se när lediga platser publiceras
  När en plats blir ledig så publiceras den i stadens e-tjänst för förhyrd parkering under fyra dagar.

 3. Anmäl ditt intresse
  När en plats är publicerad kan du anmäla ditt intresse för att hyra den. Att du anmält ditt intresse av platsen innebär inte att du får platsen. Endast de med högst köpoäng kommer i nästa steg att uppmanas att ansöka om platsen. Efter fyra dagar avpubliceras platsen från e-tjänsten.

 4. Ansök
  Om du är en av de intresserade med högst köpoäng kommer du att få ett mail som uppmanar dig att ansöka om den lediga platsen via e-tjänsten. Du kan maximalt anmäla ditt intresse för fem publicerade platser i taget. I normalfallet är det den platsen som ligger närmast din adress. Om du tackar nej till erbjudandet om en plats tre gånger, så blir du spärrad i kön i sex månader. Du behåller dock du dina köpoäng under tiden.

 5. Erbjudande om plats och skriv kontrakt
  Har du högst köpoäng och är godkänd efter kreditprövning erbjuds du platsen via brev med bifogat kontrakt och svarskuvert. Kontraktet ska vara Solna stad tillhanda inom sju dagar, annars kommer den med näst högst köpoäng erbjudas platsen. När kontraktet är underskrivet och Solna stad tillhanda så kommer de som uppmanats att söka men som inte erbjudits platsen att meddelas detta via mail.

 6. När platsen är din
  I kontraktet står det från vilket datum platsen kan börja användas. Om platsen har elstolpe eller ligger i ett garage så hämtas nycklar och eventuella taggar på Solna stadshus.

Dagparkering

Vissa parkeringsplatser i Solna delas mellan olika användare under dygnet. Dagparkering innebär att man på vardagar hyr en parkeringsplats enbart dagtid. Övrig tid gäller avgift och boendeparkering på parkeringsplatsen.

 • Bergshamra skola
 • Sunnan (Hagalundsgatan 26)
 • Fridhemsskolan
 • Bagartorpsskolan
 • Solna gymnasium/Råsundavägen 78-80
 • Förskolan Charlottenburg
 • Ekensbergsvägen
 • MAX (Skytteholms IP)
 • Skytteholmsskolan
 • Alphyddevägen
 • Ängkärrsskolan
 • Granbackaskolan
 • Kulturskolan (Storgatan 34-32)

Avgifter och zoner

Solna stad har under 2019 genomfört en omfattande utredning kring stadens parkeringsförutsättningar med utgångspunkten att öka tillgänglighet och framkomligheten på stadens gator. Som en konsekvens av detta har beslut fattats om höjda avgifter för boende-, besöks-, och förhyrd parkering.

Differentierad hyresnivå

De nya hyresnivåerna utgår från det aktuella områdets tillgång och efterfrågan av bilplatser med en matchning till närliggande parkeringsanläggningar. Därför införs två hyresnivåer, Zon A och Zon B. Nedan listade avgifter i respektive zon och för respektive bilplatstyp. Avgifterna gäller för 2020. Avgiften höjs med 5 % årligen. Höjningen sker i januari.

Så genomförs hyreshöjningen

För att kunna genomföra hyreshöjningen och villkorsförändringarna har samtliga befintliga avtal behövt sägas upp. Däremot erbjuds de som i dagsläget hyr plats att hyra samma plats, med ett nytt avtal. Alla hyresgäster med befintligt avtal har fått information och nya avtal skickade till sig.

Från och med januari 2020 gäller följande månadsavgifter (ink moms) för förhyrd parkering:

Månadshyra inom Zon A, Råsunda och centrumnära anläggningar

 • Dagparkering: 515 kronor per månad
 • Parkeringsplats utan el: 730 kronor per månad
 • Parkeringsplats med el: 888 kronor per månad

Månadshyra Zon B, Övriga parkeringsanläggningar (förutom garage)

 • Dagparkering: 412 kronor per månad
 • Parkeringsplats utan el: 584 kronor per månad
 • Parkeringsplats med el: 742 kronor per månad

Nya hyror för garageplatser

 • Garageplats: 903 kronor per månad
 • Garagebox: 3000 kronor per månad
 • Gallerbur: 1200 kronor per månad
 • Motorcykelplats: 461 kronor per månad
 • Bilplats på tak (utomhus): 591 kronor per månad

Karta över de olika zonernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som har ett eluttag på din parkeringsplats är det avsett för en motorvärmare på max 600 W. Du kan alltså inte koppla in både motorvärmare och kupévärmare. Du har inte heller möjlighet att ladda ett elfordon på platsen. Om effekten överskrids så innebär det att huvudsäkringen kan lösa ut. Då blir samtliga motorvärmaruttag på parkeringsplatsen oanvändbara till dess att vi har bytt huvudsäkringen.

Ställ in avresetiden via knappvalen

För att motorvärmaren ska fungera måste du ställa in avresetiden via knapparna för respektive plats. Elen startar ca 1,5-2 timmar före din avrestid och värmer på så sätt upp din motor vilket ger en lägre bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp.

Särskilda villkor avseende upplåtelse av bilplats med eluttag gäller särskilt att:

 • Anslutningskabel tillhandahålls av hyrestagaren
 • Endast elapparat och anslutningskabel som uppfyller gällande säkerhetskrav får användas
 • Eluttaget alltid ska hållas låst
 • Anslutningskabel får inte vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat
 • Hyrestagaren omedelbart till Solna stad ska anmäla uppkommet fel på eluttaget
 • Hyrestagaren ansvarar får att elapparat och anslutningskabel vid användning är i fullgott skick
 • Elström kommer att vara påkopplad under perioden 15 september – 15 maj
 • Hyrestagaren förbinder sig att inte använda elapparater med större sammanlagd effekt än 600 watt

Felsökning

Om elstolpen inte fungerar prova följande steg innan du felanmäler elstolpen till vårt Kontaktcenter.

 • Dra ut samtliga kontakter
 • Tryck på jordfelsbrytan (den lilla knappen bredvid automatsäkringen).
 • Fäll upp/ned automatsäkringen till läge 1
 • Sätt i kontakt, justera avresetiden och prova om el finns.
 • Om inget av ovanstående fungerar felanmäl gärna via vårt felanmälningsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skriv in parkeringsområde och vilken plats felet avser.

Uppsägning av förhyrd parkeringsplats

Vill du säga upp din förhyrda parkeringsplats? Skriv då till stadens kontaktcenter eller skicka en uppsägning via brev till:

Solna stad
Tekniska förvaltningen, Förhyrd parkering
171 86 Solna

Ange ditt namn, personnummer/organisationsnummer, p-platsens adress och telefonnummer.

Uppsägningstid gäller för innevarande månad plus tre ytterligare kalendermånader. Om en plats har avvikande uppsägningstid framgår det av kontraktet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad