Ritningar och handlingar

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. Ibland behöver du också ha en kontrollansvarig. Ofta behöver du också beställa kartor

På sidan Vad ska du bygga? hittar du information om de vanligaste projekten.

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

Det här ska finnas med på ritningarna:

 • Information om vad som finns på ritningen
 • Fastighetsbeteckning
 • Skala
 • Ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1"
 • Datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Tips och råd

Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem. Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga.

Om handlingarna

 • Handlingar är alla typer av dokument, till exempel ansökan, anmälan, ritning, situationsplan, utlåtande, intyg, protokoll, kontrollplan.
 • Såväl ansökningar och anmälan som tillhörande handlingar ska skickas in digitalt, i formatet PDF. Om handlingar skickas in i pappersformat ska även en digital kopia, på ett USB-minne, skickas in.
 • Varje handling ska levereras som en separat PDF-fil.
 • Varje handling ska vara namngiven efter innehåll, till exempel:
  • Ansökan
  • Anmälan
  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Sektionsritningar
  • Detaljritningar
  • Förslag till kontrollplan
  • Verifierad kontrollplan
  • Kontrollansvarig
  • Redovisning
  • Utlåtande brand
  • Produktblad
  • Protokoll
  • Intyg
 • Filer som innehåller ritningar, till exempel fasadritningar, ska ha en ritningsförteckning där namnen på ritningarna som ingår i filerna är angivna. Exempel på ritningsförteckning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Ritningar, kartor och bilder ska vara orienterade så att de är läsbara utan att behöva roteras.

Var skickar jag?

Handlingar kan du mejla till byggnadsnamnden@solna.se

Har du ett ärendenummer och fastighetsbeteckning ska du alltid ange detta i ämnesraden.

Ladda ner äldre ritningar och handlingar

Bygglovshandlingar för avslutade ärenden från början av 1900-talet fram till 2017 finns att ladda ner digitalt från vårt e-arkiv.

Om du inte hittar det du söker kan det bero på att handlingarna omfattas av sekretess, lagen om personuppgifter eller annat skydd. Eller också är de så nya att de inte finns i e-arkivet ännu. Då behöver du begära ut dem från stadens kontaktcenter via vårt e-formulär.

I e-arkivet kan du hitta:

 • vilka byggärenden som finns på en specifik fastighet mellan 1900 och 2017
 • ritningar och handlingar som finns i byggärenden
 • vilka beslut som fattats

Solna stads e-arkiv Länk till annan webbplats.

Begära ut andra ritningar och handlingar

Hittar du inte det du söker i e-arkivet kan du begära ut ritningar och handlingar via stadens e-formulär Länk till annan webbplats..

Det är viktigt att det framgår vilken typ av handling du önskar (exempelvis planritning, situationsplan, fasadritning, konstruktionsritning).

Kalenderikon

Vi hjälper dig genom hela bygglovsprocessen

Har du kommit en bit i dina planer på att söka bygglov eller göra en
anmälan men behöver hjälp? Boka rådgivning hos bygglovsenheten!
Enklare frågor kan du alltid ställa till kontaktcenter, där får du snabbast svar.

 • Boka möte med våra handläggare
 • Få hjälp med just din process
 • Vi kan hjälpa både innan och under din ansökan

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad