Riktlinjer hälso- och sjukvård

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboende för äldre och LSS.

Beslutsstöd- vid bedömning av försämrat hälsotillstånd Visa Dölj

Blodtransfusion Visa Dölj

BlodtransfusionerPDF (pdf, 94 kB)

Dagverksamhet och hälso- och sjukvård Visa Dölj

Dokumentation hälso- och sjukvård Visa Dölj

Fax Visa Dölj

FaxPDF (pdf, 151 kB)

Fotsjukvård Visa Dölj

FotsjukvårdPDF (pdf, 98 kB)

Remiss fotsjukvårdPDF (pdf, 114 kB)

Funktionsbeskrivningar för legitimerad personal Visa Dölj

ArbetsterapeutPDF (pdf, 83 kB)

FysioterapeutPDF (pdf, 110 kB)

SjuksköterskaPDF (pdf, 130 kB)

HLR Visa Dölj

HLRPDF (pdf, 127 kB)

Broschyr HLR FamiljeläkarnaPDF (pdf, 130 kB)

Broschyr HLR LegevisittenPDF (pdf, 625 kB)

Hygien Visa Dölj

HygienPDF (pdf, 152 kB)

Djur på vård- och omsorgsboendePDF (pdf, 112 kB)

VägglössPDF (pdf, 93 kB)

In- och utskrivning till slutenvården Visa Dölj

Inhyrd personal Visa Dölj

Inkontinens Visa Dölj

InkontinensPDF (pdf, 130 kB)

KADPDF (pdf, 86 kB)

Korttidsvård Visa Dölj

KorttidsvårdPDF (pdf, 357 kB)

Ledningssystem Visa Dölj

Lex Maria Visa Dölj

Läkarkontakter Visa Dölj

Läkemedel Visa Dölj

LäkemedelshanteringPDF (pdf, 724 kB)

Medicintekniska Produkter Visa Dölj

Munhälsa Visa Dölj

MunhälsaPDF (pdf, 527 kB)

Nutrition Visa Dölj

NutritionshandbokPDF (pdf, 999 kB)

Närståendekontakt Visa Dölj

NärståendekontaktPDF (pdf, 95 kB)

Palliativ vård och livets slut Visa Dölj

Patientsäkerhetsberättelse Visa Dölj

PICC Line Visa Dölj

PICC LinePDF (pdf, 137 kB)

Riskavfall och stick- och skärskador Visa Dölj

Riskbedömningar i vården och skyddsåtgärder Visa Dölj

Självmordsrisk Visa Dölj

SjälvmordsriskPDF (pdf, 106 kB)

Sondnäring Visa Dölj

Sondnäring 2018PDF (pdf, 327 kB)

Stödstrumpor Visa Dölj

StödstrumporPDF (pdf, 94 kB)

Syrgasbehandling Visa Dölj

SyrgasbehandlingPDF (pdf, 81 kB)

Vaccination Visa Dölj

VaccinationPDF (pdf, 118 kB)

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad