Riktlinjer hälso- och sjukvård

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas och medicinskt ansvarig för rehabiliterings riktlinjer för hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboende för äldre och LSS.

Beslutsstöd- vid bedömning av försämrat hälsotillstånd Visa Dölj

Medicinsk fotsjukvård i SÄBO Visa Dölj

Risk för suicid Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad