Årets företagare

I Solna finns ett flertal företagsamma personer som driver framgångsrika företag. Varje år utses en av dem till Årets företagare. Vinnaren, tillsammans med övriga finalister, bidrar på olika sätt till Solnas tillväxt och en hållbar utveckling. På den här sidan kan du läsa om dem och om priset.

Om priset Årets företagare

Årets Företagare är en utmärkelse i Sverige som delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Priset delas ut av organisationen Företagarna i samarbete med kommuner runtom i landet. De lokala vinnarna går vidare till en regionfinal vars vinnare tävlar om att bli Årets Företagare i Sverige.

I Solna delas priset ut av Företagarna Solna i samarbete med Solna stad. Övriga samarbetspartners är Nyföretagarcentrum Solna/Sundbyberg och ALMI. Priset ges till en företagare med ett extraordinärt engagemang, driv och entreprenörskap, som genom sitt sätt att leda har nått framgång utöver det vanliga, vilket utvecklar verksamheten framgångsrikt ur ett hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv och därigenom bidrar till tillväxt och utveckling i Solna.

Pristagaren presenteras vid Solnas frukostbricka i slutet av året.

Så nominerar du till Årets företagare Visa Dölj

Nomineringar till Årets företagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Kriterierna för att kunna nomineras hittar du under "Kriterier" nedan.

Nomineringar till Årets företagare kan göras löpande under året.

Skicka din nominering med tillhörande motivering till mejladressen foretagare@solna.se

Vill du nominera till Årets företagare? Mejla din nominering till mejladressen foretagare@solna.se

Kriterier Visa Dölj

Nedan finner du kriterierna för att kunna nominera till Årets Företagare. Det är Företagarna som satt kriterierna och de är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas:

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Möjligheter som vinnare

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Vinnare av Årets företagare 2022

Vinnare av priset Årets företagare är Catrine Rudbäck Sageryd, grundare av företaget Mekina AB. Företaget reparerar elverktyg och strävar efter att skapa en mer hållbar bransch och möjliggöra för kunder att arbeta cirkulärt och uppnå sina miljömål.

Catrine Rudbäck Sageryd arbetar aktivt för att främja entreprenörskap bland unga kvinnor och för en mer inkluderande arbetsplats där medarbetarnas erfarenheter tas tillvara. Hon bidrar även till integration av Solnas nya medborgare.

Årets företagare 2022

Catrine Rudbäck Sageryd, VD Mekina AB med sällskap.

Finalister i Årets företagare 2022 Visa Dölj

Johan Lantz, Svensk Konstruktionstjänst AB

Olof Hedin, Signup Software AB

Tidigare vinnare Årets företagare Visa Dölj

2021 Marianne Hanna, vd Medijohn AB Solna Husläkarmottagning Frösunda

2020 Benny Lindblom, VD för Creator Bygg och Projektledning AB

2019 Mikael Gustafsson, VD för HLR Konsulten.

2018 Björn Sjöstrand, VD Scandinavian Biopharma

2017 Helena Wigart, VD Hans Engineering

2016 Petter Gellerstam, grundare Rope Access

2015 Said Gacanin ägare och VD SAGAC

2014 Hami Rashidi ägare och VD SMB Städ Material Bolaget

2013 Johan Johansson, CEO Ageris

2012 Mikael Särnmark, grundare Särnmark Assistans AB

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad