Solna gymnasiesärskola
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, Anpassad gymnasieskola
Visa karta

Solna anpassad gymnasieskola

Från och med höstterminen 2022 erbjuder Solna stad anpassad gymnasieskola i form av individuella program. Solna anpassad gymnasieskola, som är en utbildning som vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning, sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform.

Solna anpassad gymnasieskola bedrivs i Skytteholmsskolans lokaler tillsammans med Solna anpassad grundskola och Skytteholmsskolans grundskola. Vi har nära till fina naturområden och goda kommunikationsmöjligheter. I närheten av skolan finns även LSS korttidsverksamhet med fritidsverksamhet efter skoldagens slut för de som behöver.

Individuella programmet

Det individuella programmet är en utbildning som anpassas efter dina individuella behov och förutsättningar. Du läser ämnesområden istället för ämnen. På Solna grundsärskolas individuella program läser man extra inom de estetiska uttrycksformerna. Programmet kan även innehålla praktik om skolan bedömer att det är bra för dig. Vi jobbar tematiskt i olika ämnesområden där vi kombinerar teori med praktik vilket betyder att du hela tiden prövar det du lärt dig.

Det individuella programmet innehåller följande ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Längre ned på följande sida kan du läsa mer om anpassad gymnasieskola:
Anpassad grundskola och gymnasieskola

Kontaktinformation

Rektor gymnasiesärskola

Mariana Berlin
mariana.berlin@solna.se

Skolsköterska

Ingela Jansson
Ingela.jansson@solna.se

08-746 11 32

Administration

Nurgundan Kut
nurgundan.kut@solna.se

Skolläkaren nås via skolsköterskan

Karta

Senast uppdaterad