Korttids­tillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov kan beviljas korttidstillsyn.

Korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids, kan vara aktuellt för dig som är skolungdom över 12 år och som behöver tillsyn före och efter skoldagen samt under lov.

Ungdomsfritids fungerar som andra fritids men är anpassat till dina förutsättningar och behov. Alla LSS-insatser är kostnadsfria, dock tillkommer en avgift för mat.

Fritids som erbjuder korttidstillsyn

Aspen Visa Dölj

Backen Visa Dölj

Bällsta Gård Visa Dölj

Enigmagården Visa Dölj

Häggvik Fritid Visa Dölj

Lyckan Visa Dölj

Marcusskolan Visa Dölj

Skytteholmsparken Visa Dölj

Skytteholmsfältet är "parken mitt i stan", strax intill Solna centrum, omgärdad av fotbollscentret Skytteholms IP, den stora lekplatsen, Skytteholmsskolan och Solnahallen. Mitt i Solnas stadspark bedriver staden korttidstillsyn för ungdomar från 13-21 år.

Kontakt: skytteholmsparken@solna.se

Sveden Fritid Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad