Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds av en ogift förälder är det familjerättsnämndens uppgift att fastställa föräldraskap. Det gäller även i samkönade relationer.

Föräldraskapet måste fastställas för att säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, försörjning och arv. Sedan den 1 januari 2022 är det möjligt för föräldrar att bekräfta föräldraskapet digitalt genom Skatteverkets e-tjänst. Det är möjligt att göra under de första 14 dagarna, efter det behöver ärendet hanteras av familjerätten.

Om inte den digitala tjänsten använts inom två veckor efter att du har fått barn skickar Skatteverket en underrättelse till familjerätten för Solna, Sundbyberg och Ekerö. Familjerätten skickar då ett brev till dig med information om processen samt kontaktuppgifter dit du behöver höra av dig för att vi ska kunna utreda och fastställa föräldraskapet. Om du har några frågor kontaktar du familjerätten via kontaktcenter. Du kan också läsa mer om föräldraskap på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad