Ängkärrs förskola, utegården med lekställningar.
Ängkärrsgatan 9, 171 70 Solna
Kommunal
Visa karta

Ängkärrs förskola

Ängkärrs förskola ligger i Västra skogen och har tre avdelningar. I närområdet finns bland annat Pampasparken och Augustendals 4H-gård. Förskolan har en inbjudande stor gård där det finns mycket att göra så som att klättra i berg, cykla, gunga, leka i sandlådan eller sitta under ett stort träd och läsa. Vi har eget kök och kock.

Om oss

Ängkärrs förskola är en av åtta förskolor i förskoleområde 4.

Vårt mål är att undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Ett utforskande arbetssätt, nyfikenhet och lust att leka ligger till grund för vår utbildning. Förskolan sätter barnens intressen och välmående i centrum och ser leken som den största inspirationen till lärande och utveckling, tack vare det sociala samspelet och möjligheten att utforska sin omvärld. Förskolan lägger stor vikt vid att samarbeta kring barnens läroprocesser och att ge barnen utmaningar och stöd utifrån personliga förutsättningar. Barngrupperna delas in i mindre grupper under stora delar av dagen.

Många av förskolans pedagoger är utbildade i Alla Barn i Centrum. De arbetar också språkutvecklande med hjälp av sagor, högläsning och spontana samtal. TAKK, tecken som stöd och bildstöd är en viktig del i pedagogiken för att gynna alla barns språkutveckling. Vi använder också digitala verktyg som lärplattor och pedagogiska appar i undervisningen. Pedagogerna på förskolan arbetar efter tesen att alla barn är samtliga pedagogers ansvar både inne och ute, vilket skapar trygghet, vi-känsla och goda förutsättningar för gott samarbete.

För oss är hållbar utveckling ett prioriterat område där förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö såväl i den pedagogiska verksamheten som i köken.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar mellan förskolorna. Förskollärare samlas och driver pedagogisk utveckling tillsammans, reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning, i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 3 oktober och 6 december (2023) samt 14 mars och 17 april (2024) visar vi Ängkärrs förskola för vårdnadshavare som vill veta mer inför val av förskola. Visningen börjar klockan 09.30. Föranmälan till förskolans administratör Maria Pettersson maria.pettersson@solna.se. Vid anmälan uppge datum och barnets namn. Välkommen!

Kontaktinformation

Ängkärrs förskola

Rektor

Kristina Jönsson
kristina.jonsson@solna.se

Biträdande rektor

Kerstin Isaksson
kerstin.isaksson@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Maskrosen
072-583 14 76

Näckrosen
072-583 14 77

Solrosen
072-583 14 78

Karta

Senast uppdaterad