Särskilt boende

Om du har en psykisk funktionsnedsättning, har ett omfattande behov av stöd och när insatser i hemmet inte är tillräckliga kan du erbjudas särskilt boende med där du har tillgång till stöd dygnet runt.

När du bor på ett särskilt boende betalar du förutom hyra och mat även en inkomstprövad omsorgsavgift.

Kontakta Solna stads Vuxenenhet om du vill ha ytterligare information om särskilt boende.

Kontakta oss

Vuxenenhetens mottagning

Telefontid måndag-fredag 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

08-746 11 78

Senast uppdaterad