Daglig verksamhet

Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i både grupp och enskilt. Daglig verksamhet ska erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dina önskemål.

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, som inte utbildar sig eller har ett annat jobb.

Du måste tillhöra personkrets 1 eller 2 inom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I personkretsarna ingår personer med utvecklingsstörning, personer med autism och personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder.

Daglig verksamhet är en biståndsbedömd insats som du ansöker om inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Dagliga verksamheter

Du får välja daglig verksamhet under förutsättning att du tillhör målgruppen som verksamheten riktar sig till samt att det finns en plats ledig på vald verksamhet.

Dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättningar inom personkrets 1.

Dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättningar inom personkrets 2.

Kontakta oss

Senast uppdaterad