Mötes­­plat­ser för unga

För dig som är 10‑19 år finns träff­punkter på flera platser i Solna. Här kan du hänga med gamla och nya kompisar i trygga miljöer för umgänge och aktivi­teter. Öppet­tider, inrikt­ning och ålders­grupper varierar mellan anlägg­ningarna.

Den öppna verksam­heten på fritids­anläggning­arna komp­letterar fritids­hemmens inskrivna verk­samhet. Verksam­heten är öppen klockan 16-18 på vardagar och finns på dessa anlägg­ningar:

  • Byparkens kvartersgård (Huvudsta)
  • Hagalundsparken (Hagalund)
  • Q-lans fritidsgård (Bergshamra)
  • UngdomsTorget (Bagartorp/Järva)

Mer information om respektive anläggning hittar du under kartan längre ner på sidan.

Solnas öppna ungdoms­verksam­heter riktar sig främst till unga i åldern 13-16 år. Black Sheep riktar sig till äldre tonåringar 16-19 år. Öppettider och inriktning varierar mellan anläggningarna.

Tonårs­verksamhet bedrivs på dessa anlägg­ningar:

  • Black Sheep (med Solna Ungdoms­café)
  • Byparkens kvartersgård
  • Hagalundsparken
  • KURAGE
  • Q-lans fritidsgård
  • UngdomsTorget

Solnas ungdoms­verksamheter kommuni­cerar program, aktiviteter och ändrade öppettider på sina sociala medier.

Lista över Solnas ungdoms­verksam­heter på sociala medier

Mer information om respektive anläggning hittar du under kartan.

Black Sheep är ungkulturhuset som riktar sig till ungdomar i åldern 16-19 år.

Inför höstterminen 2020 flyttar Black Sheep sin verksamhet till en ny och permanent lokal på Hagalunds­gatan 38A. Den nuvarande lokalen på Gelbgjutarevägen stänger i samband med byggstart för nya tunnelbanan. Verksamheten inom Solna ungdomscafé, som sedan tidigare flyttat ihop med Black Sheep, följer med i flytten.

Öppettider

Måndag-torsdag 16.00‑22.00
Fredag 16.00‑23.00
Lördag 18.00‑23.00

Kontakt

08-746 16 60
blacksheepsolna@gmail.com

Byparkens kvarters­gård bedriver öppen verksam­het och riktar sig främst till ungdomar i mellan- och högstadiet.

Öppettider för mellan­stadiet (cirka 10‑12 år)

Måndag-fredag 16‑18

Öppettider för hög­stadiet (cirka 13‑16 år)

Onsdag-torsdag 18‑21
Fredag-lördag 18‑22

Kontakt

08‑746 39 01
byparken@solna.se

Hagalundsparken bedriver öppen verk­samhet och riktar sig främst till ungdomar i åldern 10‑19 år.

Öppettider för mellan­stadiet (cirka 10‑12 år)

Måndag‑fredag 16‑18

Öppettider för hög­stadiet och gymna­siet (cirka 13‑19 år)

Tisdag‑torsdag 18‑21
Fredag‑lördag 18‑23

Kontakt

08‑746 39 04
hagal­undsp­arken­@solna.se

KURAGE är en mötes­plats främst för ungdomar i åldern 13-19 år.

Vi återkommer med öppet­tiderna för KURAGE.

Kontakt

08-746 39 12
kurage@solna.se

Q-lans fritidsgård bedriver öppen verk­samhet och riktar sig främst till ung­domar i åldern 10‑16 år.

Öppettider för mellan­stadiet (cirka 10‑12 år)

Måndag‑fredag 16‑18

Öppettider för hög­stadiet (cirka 13‑16 år)

Tisdag‑torsdag 18‑21
Fredag‑lördag 18‑23

Kontakt

08-746 13 09
q-lan@solna.se

Skytteholmsparken är Solnas stadspark, centralt belägen vid Solna centrum. Staden bedriver korttidstillsyn i parkstugan på dagtid för ungdomar över tolv år.

Onsdagsklubben och Torsdagsklubben är två kvällsverksamheter för unga med funktionsvariationer, som också håller till i Skytteholmsparken.

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben är en verksamhet för dig som är 10‑15 år och har någon funktionsvariation.

En aktivitet är bestämd till varje onsdag, men du får gärna komma även om du inte vill delta i aktiviteten.

Du får ha stödperson eller ledsagare med dig om du behöver det.

Kontakta Onsdagsklubben

Telefontid onsdag och torsdag klockan 18-21:
08-746 39 09, 072-452 81 63
skytteholmsparken@solna.se

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben är en verksamhet för dig som är 15 år eller äldre och har någon funktionsvariation.

En aktivitet är bestämd till varje onsdag, men du får gärna komma även om du inte vill delta i aktiviteten.

Du får ha stödperson eller ledsagare med dig om du behöver det.

Kontakta Torsdagsklubben

Telefontid onsdag och torsdag klockan 18-21:
08-746 39 09, 072-452 81 63
skytteholmsparken@solna.se

UngdomsTorget bedriver öppen verk­samhet och är en mötes­plats främst för ung­domar i åldern 10-16 år.

Öppettider för mellan­stadiet (cirka 10‑12 år)

Måndag‑fredag 16‑18

Öppettider för högstadiet (cirka 13‑16 år)

Tisdag‑torsdag 18‑21
Fredag‑lördag 18‑23

Kontakt

08-746 39 11
ungdomstorget@solna.se

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad