Chef i Solna stad

Som chef hos oss får du möjlighet att vara med och göra skillnad på riktigt. I Solna stad är ledarskapet viktigt och du som chef bidrar till att staden har kompetenta och engagerade medarbetare.

Dina möjligheter

Letar du efter utmaningar, ett meningsfullt jobb, personlig utveckling, handlingsutrymme, möjlighet att påverka samt en bra balans mellan jobb och fritid? Hos oss får du det.

Här hittar du alla lediga tjänster hos oss just nu

Dina förutsättningar

Vi jobbar i en politiskt styrd organisation som finansieras av skattepengar och där offentlighetsprincipen är viktig. Som chef är du en del av en helhet och du får stöd för att lyckas i ditt uppdrag.

Ledarforum Visa Dölj

Ledarforum är stadsdirektörens forum där stadens chefer med budget- och personalansvar träffas fyra gånger per år.

Ledarforum ska kännetecknas av;

  • kontinuerlig information om stadens gemensamma förutsättningar och utmaningar
  • inspirerande föreläsningar om stadens och offentlig sektors utmaningar och ledarskap
  • gemensamma diskussioner och övningar om stadens styrning, ledning och ledarskap.

Ledarskapslöfte Visa Dölj

Solna stads ledarskapslöfte beskriver grunden för ett framgångsrikt ledarskap i Solna stad, och ger en bild av vad som förväntas av varje chef i form av önskvärda beteenden.

Ledarskapslöftet blir den plattform som staden utgår från vid chefsrekrytering och ledarutveckling. Det blir också plattformen utifrån vilken varje chef tar nya utvecklingssteg i sitt ledarskap.

HR-enheten har tillsammans med en referensgrupp av chefer i staden arbetat fram ledarskapslöftet, med utgångspunkt i:

  • Tidigare framtagna beteendekompetenser för ledarskap i Solna stad
  • Resultatet av en workshop med förvaltningschefsgruppen
  • Den kompetensmodell som används vid rekrytering i staden

Konkretisering av ledarskapslöftet

För att göra ledarskapslöftet begripligt och mer konkret är varje dimension/del nedbruten till ett antal beteenden som omfattar alla chefer i staden.

I ett nästa steg ska varje chef, i chefssamtalet, göra ledarskapslöftet till ”sitt” genom att reflektera över följande frågeställningar:

  • Vad betyder detta för mig i min vardag?
  • Vad behöver jag göra i konkreta beteenden?
  • Vad behöver jag börja göra, fortsätta göra, samt ev sluta göra?

Ledarskapslöftet följs upp/utvärderas vid chefssamtal av chefens chef.

Läs mer om ledarskapslöftet Pdf, 555 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsinsatser för chefer och ledare

Som chef har du många förväntningar och krav på dig, både från medarbetare och ledning. Det är viktigt att du får kompetens och bra verktyg i ditt ledarskap.

I Solna stad finns ett antal utbildningar för dig som chef. Dels utbildningar som HR erbjuder och dels finns ett ramavtal med Provins fem för stadsgemensam ledarutveckling.

Förutom det får du en introduktion, både av din chef, av din HR-konsult och andra funktioner i staden.

Klart ledarskap – stadens grundläggande ledarutvecklingsprogram Visa Dölj

Ledarutvecklingsprogrammet Klart ledarskap riktar sig till samtliga chefer i Solna stad med personal och budgetansvar.

En avgörande förmåga hos ledare är att ta tillvara den kompetens och den erfarenhet som kollegor, chefer, medarbetare, kunder och partners har. Stadens grundläggande ledarutvecklingsprogram ger dig som chef förutsättningar att skapa trygga, öppna och högpresterande relationer i din grupp och din organisation. Det ger också en gemensam grund med övriga chefer i staden och förutsättningar att leda med konkreta verktyg i en konkurrenskraftig, lärande organisation.

Nya chefer

Nya chefer blir inbjudna att anmäla sig till stadens ledarutvecklingsprogram Klart ledarskap tillsammans med Provins fem.

Utbildningskatalog för chefer Visa Dölj

I vår kompetensportal hittar kurskatalogen med ett flertal utbildningar och kurser som staden erbjuder dig som chef under 2022.

Katalogen uppdateras kontinuerligt. De flesta kurser är avgiftsfria men det finns även erbjudanden om kurser som anordnas till en viss kostnad.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad