Utförare boende­stöd

Boendestöd kan bestå av kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser för att förmå en person att klä sig, äta, sköta sin hygien eller kommunicera.

Stödet utförs tillsammans med den enskilde och ges främst i eller i anslutning till det egna hemmet.

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stads sida på TendSignlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument för utförare av boendestöd

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Du kan lämna beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt på flera sätt genom att skriva, ringa eller kontakta oss.

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Ersättningar för LSS-verksamheter och Boendestöd upphandlade enligt LOV 2020.

Ersättning inkl 2 % uppräkning fr o m 1/1 2020.

Boendestöd pris per timme i kronor

Dag

Tid

Avgift

Måndag-fredag

07:00-16:59

444

Måndag-fredag

17:00-22:00

482

Lördag, söndag och helger

07:00-22:00

522


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad