Gasellens förskola, utegården med lekställningar, träd och stenar.
Ekensbergsvägen 89, 169 31 Solna
Kommunal
Visa karta

Gasellens förskola

Välkommen till oss! Vi finns i härliga lokaler i Råsunda. Lokaler som erbjuder ateljéer, rörelserum och som ger oss stora möjligheter att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Vår gård är stor, variationsrik och utmanande, med goda möjligheter till lek och utforskande. Barnens nyfikenhet och intressen leder oss också ut på äventyr på andra platser i vår närmiljö.

Om oss

Vi på förskolan Gasellen vill ge barnen en bra start i livet och utgår från varje barns unika förmåga, nyfikenhet och lust att lära. Målsättningen är att alla barn ges förutsättningar att nå sin fulla potential och är väl förberedd för nästa steg. Vi har tagit fasta på att barnen ska ha det roligt och tryggt på förskolan. För det är då som vi upplever att lärandet blommar som mest.

I undervisningen strävar vi efter att främja barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vi vill erbjuda en miljö där barnen är delaktiga och har stort inflytande över dagen och samtidigt en miljö där barnen utmanas att ”prova på” och uppmuntras att tro på sin egen förmåga.

Vi vill att vår värdegrund och likabehandlingsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten. Vi vill lyfta nyanser och olikheter och främja allas möjlighet att vara de unika personer de är.

En stor del av barnens utveckling och lärande genom leken därför är leken ett dominerande inslag i vår dagliga verksamhet, vi arbetar också efter Solna stads strategi för språkutveckling samt ett kontinuerligt och medvetet arbete med vardagsmatematik, naturkunskap/teknik, rörelse och skapande. Ibland väver vi ihop alla delar i projekt- eller temaarbete.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 14 februari och 20 mars är det visning av Backens förskola, klockan 09.15-10.00.

Vänligen anmäl närvaro senast tre dagar för visning i mejl till biträdande rektor, Elisabeth Bolos. Deltagande i visningen förutsätter att man är frisk. Välkommen!

Kontaktinformation

Gasellens förskola

Rektor

Hasija Duric-Salom
hasija.duric-salom@solna.se

Biträdande rektor

Elisabeth Bolos
elisabeth.bolos@solna.se

Administratör

Maria Topcov
maria.topcov@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Stäppen
072-583 16 87

Savannen
072-583 16 86

Sköldpaddan
072-583 16 03

Karta

Senast uppdaterad