Adoption

Att adoptera innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis vid arv.

En adoption kan aldrig hävas och du som förälder har samma skyldigheter som gentemot ett biologiskt barn. För att du ska få ett medgivande om att adoptera måste du enligt lag vara över 18 år. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift.

Du/ni som funderar på att adoptera

  • Kontakta Gemensamma familjerätten för Solna, Sundbyberg och Ekerö för bokning av ett informationssamtal.
  • Är du/ni fortfarande intresserad av att adoptera efter informationssamtalet hänvisas du till en föräldrautbildning.
  • Efter genomförd föräldrautbildningen kan en ansökan om medgivande till adoption lämnas in till familjerätten.

Medgivandeutredning

Syftet med en medgivandeutredning är att bedöma era förutsättningar och förmåga att bli föräldrar till ett adopterat barn och erbjuda barnet goda uppväxtvillkor.

Utredningen är ett underlag för familjerättsnämnden som ska fatta beslut om medgivande och en presentation av er till ursprungslandet.

Vill du veta mer tar du kontakt med familjerätten, du kan också läsa mer om adoption på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du som närstående vill adoptera din make/makas/partners barn kan du ansöka om det hos tingsrätten. För att bedöma om adoptionen är till barnets bästa görs en utredning av familjerätten. Ett yttrande lämnas sedan till tingsrätten som fattar beslut om adoptionen. Mer information finns på Solna Tingsrätts hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad