Verksamhets­förlagd utbildning

För dig som studerar till lärare består en del av utbildningen av praktik ute på förskolor och skolor. Detta kallas verksamhetsförlagd utbildning. Solna stad är en av de kommuner där du kan göra din verksamhetsförlagda utbildning.

Solna stad samarbetar med följande högskolor och universitet med lärarutbildning:

  • Stockholms universitet
  • Södertörns högskola
  • Gymnastik- och idrottshögskolan
  • Konstfack
  • Kungliga musikhögskolan.

När du gör din verksamhetsförlagda utbildning i Solna stad kan du arbeta med barn och ungdomar i åldrarna 1-19 år. Solna stad blir ditt partnerområde som du är knuten till under hela din utbildningstid.

Samarbete ger möjligheter

Att Solna stad medverkar i lärarutbildningen innebär att vi kan bidra till skolutvecklingen. Dessutom ger samarbetet möjlighet till praxisnäraforskning för lärare och skolledare.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad