Innan du söker till förskoleklass

Ditt barn ska börja i grundskolan i augusti
det år som barnet fyller 6 år.
Barnet börjar då i förskoleklass.

Besök skolorna

I Solna finns både kommunala grundskolor
och fristående grundskolor.

Du kan önska vilken grundskola
ditt barn ska gå i.

Skolorna har ofta öppet hus
under november och december.
Det betyder att du kan besöka skolorna och se hur skolorna är.

Besöken kan hjälpa dig att välja
vilken skola du helst vill att ditt barn ska gå i.

Information om alla grundskolor
i Solna stad

Det finns information om alla grundskolor i Solna
på webbsidan Hitta skola.

På webbsidan kan du välja stadsdel.
Du kan också välja regi.
Det betyder vem som ansvarar för skolan,
alltså om skolan är kommunal eller fristående.
Det finns också en ruta som heter Inriktning.

Där står olika förkortningar för skolorna. F-9 till exempel.
F betyder förskoleklass.
Siffran betyder årskurs.

F-9 betyder alltså att skolan är
från förskoleklass till årskurs 9.

Här hittar du kommunala och fristående grundskolor i Solna stad.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad