Stadsarkiv

I Solna stadsarkiv förvarar vi handlingar från den centrala förvaltningen, kommunala bolag och föreningar som beskriver Solnas historia från 1800-talets mitt fram till idag.

I arkivet finns även handlingar från landskommunen Solna och municipalsamhällena Nya Huvudsta, Hagalund, Råsunda samt Lilla Alby. Stadsarkivet är slutarkiv för större delen av kommunförvaltningens handlingar.

Planer och kartor

Hos miljö- och byggnadsförvaltningen finns dokumentation som rör stadens bebyggelse, bland annat detaljplaner (tidigare stadsplaner) och kartor.

Bildarkiv

I Solna stadsbibliotek förvaras kulturnämndens bildarkiv som omfattar runt 20 000 solnafoton från 1800-talets slut till i dag.

Forska

De flesta av de handlingar som förvaras i stadsarkivet är tillgängliga för forskning. Handlingarna kan du bara studera på plats i Solna stadshus. Vi hjälper gärna till med att söka fram handlingar. Du är välkommen att ställa frågor via e-post, brev eller telefon.

Öppettider

Stadsarkivet har inga fasta öppettider. Ring Kontaktcenter inför besök.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad