Stadsarkiv

I Solna stadsarkiv förvarar vi handlingar från den centrala förvaltningen, kommunala bolag och föreningar som beskriver Solnas historia från 1800-talets mitt fram till idag.

I arkivet finns även handlingar från landskommunen Solna och municipalsamhällena Nya Huvudsta, Hagalund, Råsunda samt Lilla Alby. Stadsarkivet är slutarkiv för större delen av kommunförvaltningens handlingar.

Pappers- och digitala handlingar

I stadsarkivet bevaras både pappershandlingar och digitala handlingar (e-arkiv). I takt med den digitala utvecklingen lagras mer och mer information digitalt, vilket gör åtkomsten både enklare och snabbare.

Vårt digitala arkiv

I vårt e-arkiv finns möjlighet att söka efter och ladda ner handlingar gällande:

  • Avslutade bygglovsärenden från början av 1900-talet fram till 2017
  • Betyg från Solna gymnasium avgångsår 2009 - 2019

Till stadens e-arkiv. Länk till annan webbplats.

Bildarkiv

I Solna stadsbibliotek förvaras kulturnämndens bildarkiv som omfattar runt 20 000 solnafoton från 1800-talets slut till i dag.

Forska

De flesta av de handlingar som förvaras i stadsarkivet är tillgängliga för forskning. Handlingarna kan du bara studera på plats i Solna stadshus. Vi hjälper gärna till med att söka fram handlingar. Du är välkommen att ställa frågor via e-post, brev eller telefon.

Öppettider

Stadsarkivet har inga fasta öppettider. Ring Kontaktcenter inför besök.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad