Föräldra­utbildning Komet

Utbildningsprogrammet Komet riktar sig till föräldrar med barn mellan 3–11 år. Komet är ett föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn och därigenom minska bråk och konflikter hemma och i skolan.

Komet är en förkortning av KOmmunikationsMETod och är en forskningsbaserad utbildning för föräldrar. Målet med träffarna är att ge dig som förälder verktyg som leder till mindre bråk och konflikter samt att utveckla en bättre relation med barnet. Sedan kursen startade i Solna år 2005 har cirka 400 familjer deltagit.

Vilka kan gå?

Kursen riktar sig till dig som bor i Solna och har barn i åldrarna 3–11 år. Du upplever att ni har konflikter i vardagen och att ditt barn har ett utåtagerande beteende som du har svårt att hantera.

Kursen består av elva gruppträffar på två och en halv timme per tillfälle och är kostnadsfri.

När hålls utbildningen?

Utbildningen pågår digitalt under vårterminen.

Ny kursstart beräknas ske i augusti 2021. Mer information kommer.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad