Vad kostar förskolan?

Avgifter från 1 januari 2024.

Du betalar en avgift varje månad
när ditt barn har fått en plats i förskolan,
plats i pedagogisk omsorg
eller på fritidshem.

Du betalar avgiften 12 månader per år.

Avgiften startar det datum
barnet börjar i förskolan,
pedagogiska omsorgen
eller på fritidshemmet.

Flera saker påverkar
hur stor avgiften är:

 • hur mycket pengar familjen tjänar
 • hur många barn familjen har
  i förskola, pedagogisk omsorg
  och fritidshem
 • hur gammalt barnet är.
  Avgiften är lägre
  när barnet har fyllt 3 år.

En gång per år måste du
tala om för Solna stad
hur mycket pengar familjen tjänar.

Solna stad har maxtaxa

Maxtaxa betyder att det finns
ett max för hur hög avgiften kan vara.

Familjen betalar maxtaxa
för barn i förskolan och på fritidshem
om familjen tjänar
mer än 56 250 kronor per månad.

Den högsta avgiften för ett barn är
1 688 kronor per månad i förskolan
och 1 125 kronor för barn på fritidshem.

Rabatt för syskon

Du får syskonrabatt
när du har två eller flera barn
i förskola, pedagogisk omsorg
eller fritidshem.

Du betalar mest för det yngsta barnet
och mindre för de äldre barnen.

Har du fyra barn eller fler barn
betalar du bara för tre av barnen.

Räkna ut din avgift här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste anmäla din inkomst

Varje år måste du tala om för Solna stad
hur mycket pengar familjen tjänar,
alltså familjens inkomst.

Om din inkomst ändras under året,
måste du också tala om det.

Du kan anmäla din inkomst i e-tjänsten Förskola & skola
eller med blanketten som heter
Anmälan av bruttoinkomst.

Blanketten finns på internet,
i Solna stads självserviceportal.

Om du inte talar om din inkomst
betalar du maxtaxa.

Några exempel på vad som är inkomst

 • Arbetslöshetsersättning
 • Bidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Bruttolön
 • Familjebidrag och familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning och sjukbidrag
 • Vårdbidrag för barn, den del som är arvode

Några exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande

De räknas alltså inte in i din inkomst
när Solna stad bestämmer
avgiften för ditt barn.

 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel – lån och bidrag
 • Underhållsstöd
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnadsbidrag

Faktura

Varje månad får du
en faktura för avgiften.

Du kan betala fakturan via autogiro.

Om du vill använda autogiro,
ska du ansöka om det via Självserviceportalen.

Vårdnadshavare
som inte bor tillsammans
och har gemensam vårdnad om barnet kan få varsin faktura.

Det kallas delad faktura.

Du ansöker om delad faktura
på Solna stads blankett Bruttoinkomst.

Blanketten finns i självserviceportalen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad