Vad kostar förskolan?

Du betalar en avgift varje månad
när ditt barn har fått en plats i förskolan eller plats i pedagogisk omsorg.

Flera saker påverkar hur stor avgiften är:

  • hur mycket pengar familjen tjänar
  • hur många barn familjen har i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb
  • om barnet är heltid eller deltid i förskolan
  • hur gammalt barnet är. Avgiften är lägre när barnet har fyllt 3 år.

Längst ner på sidan kan du räkna ut
hur stor avgiften blir för din familj.

Du betalar avgiften 12 månader per år.

Avgiften startar det datum
barnet börjar i förskolan eller pedagogiska omsorgen.

Solna stad har maxtaxa

Maxtaxa betyder att det finns ett max
för hur hög avgiften kan vara.

Familjen betalar maxtaxa i avgift för förskolan
om familjen tjänar mer än 47 490 kronor per månad.

Den högsta avgiften för ett barn
är då 1 425 kronor per månad.

Rabatt för syskon

Du får syskonrabatt
när du har två eller flera barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb.

Har du fyra barn eller fler barn
betalar du bara för tre av barnen.

Räkna ut din avgift härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad