Synpunkter och förslag Komvux

Det är viktigt för oss att du trivs på din utbildning och att du får kunskaper utifrån de nationella kursmålen. Om du är missnöjd med utbildningen ber vi dig att lämna dina synpunkter. Det hjälper skolan och oss att vidareutveckla och förbättra vuxenutbildningen.

Om du är missnöjd med din utbildning eller skola, eller du har förbättringsförslag kan du:
1. Tala med din lärare
2. Tala med rektor på skolan där du studerar
3. Om dina klagomål inte åtgärdas, och du fortfarande är missnöjd med din utbildning eller skola ber vi dig kontakta rektorn för vuxenutbildning i Solna, telefon 08-746 10 00.

Du kan vara anonym, men kan då inte få information om hur vi följer upp ditt ärende.
En inkommen anmälan är en offentlig handling som allmänheten kan ta del av.

Dina synpunkter och klagomål är en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Synpunkter och klagomål tas om hand så snabbt som möjligt för att rätta till fel som har uppstått.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad