Tellus förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Hjortstigen 2, 170 71 Solna
Kommunal
Visa karta

Tellus förskola

Förskolan ligger i Bergshamra nära Ulriksdals slott och Bergshamra IP. Vi har två gårdar som inbjuder till kreativ lek bland fruktträd och buskar. På vår ena gård har vi ett växthus där barnen är med och odlar grönsaker och bär. Precis utanför förskolan har vi skog och vatten, vi ser det som en naturlig plats att besöka där barnen får en möjlighet att utforska och upptäcka.

Vi har ett gemensamt utrymme där vi har bibliotek och även ett nära samarbete med Bergshamra bibliotek.

Om oss

Förskoleområde 1 består av åtta förskolor och ligger i norra Solna. Våra förskolor är; Fröet, Rågen och Tellus i Bergshamra, Igelbäcken, Järven, Lottagatan, Ringen, Sagolandet och Tunet i Järvastaden.

Alla förskolor ligger med en närhet till natur och parkområden, som vi utforskar tillsammans med barnen.

Barnens intresse och nyfikenhet ligger till grund för det vi gör, i större och mindre projektarbeten. Våra barngrupper är åldersindelade så att vi på bästa sätt kan anpassa miljö, material och verksamheten. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen för att öka talutrymmet, låta barnen pröva sina hypoteser och se varandras olikheter som tillgångar.

Våra nio förskolor arbetar utifrån ett gemensamt tema: Hållbar utveckling. Det skapar en gemenskap på förskolan, i enheten och stödjer oss att säkerställa läroplanens mål. Förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö.

Vi arbetar utifrån ett språkinriktat arbetssätt där vi prioriterar och lyfter fram högläsning, sagor samt utgår ifrån arbetsmaterialet ”Före Bornholmsmodellen”.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar inom och mellan förskolorna. Förskollärare driver pedagogisk utveckling tillsammans, och reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

Kontaktinformation

Tellus förskola

Rektor

Jenny Hultgren
jenny.hultgren@solna.se

Biträdande rektor

Samar Bazzi
samar.bazzi@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Jupiter
072-583 17 31

Mars Gul
072-583 17 29

Mars Röd
072-583 14 71

Pluto
072-583 17 28

Stjärnan
072-583 17 27

Venus
072-583 17 32

Karta

Senast uppdaterad