Utförare hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som beviljas efter den enskildes behov. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stads sida på TendSignlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument för utförare av hemtjänst

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Du kan lämna beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt på flera sätt genom att skriva, ringa eller kontakta oss.

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Tills vidare används denna mall för att göra en genomförandeplan. Ifylld blankett sparas hos utföraren och ska skivas ut och skickas till berörd biståndshandläggare.

Denna rutin syftar till att säkerställa ett gemensamt arbetssätt kring delegeringar bland såväl vårdcentraler som hemtjänstutförare.

Rutin och adresslista finns på sidan vårdsamverkan.

Anvisningen innehåller detaljer om vad som ingår i insatserna inköp, matdistribution och måltider. I de fall kunden inte kan ta ansvar för hela eller delar av sin mathantering ansvarar hemtjänstpersonalen för att maten hanteras enligt egenkontrollprogrammet.

  • Anvisningar för mat och måltider
  • Egenkontrollprogram

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad